Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL. PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

data: piątek, 30 czerwiec 2017

28 czerwca br. w Państwowej Szkole Muzycznej im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach odbyło się, po raz pierwszy w tym mieście, wyjazdowe posiedzenie Prezydium ORL. W spotkaniu udział wzięli prezes ORL Jacek Kozakiewicz i członkowie Prezydium: dr dr Jan Cieślicki, Krystian Frey, Danuta Korniak, Janusz Heyda, Wojciech Marquardt, Jerzy Rdes, prof. Krystyn Sosada oraz dr Zygfryd Wawrzynek, mediator ŚIL. Obecni byli także: Renata Wrońska (dyrektor Biura ŚIL) i członkowie Delegatury w Gliwicach: dr dr Stanisław Borysławski (przewodniczący Delegatury Gliwice), Wacław Kozioł i Marek Gomoliński.
Prezydium po zapoznaniu się z materiałami prasowymi i informacjami przekazanymi przez członków Delegatury Gliwickiej, na wniosek prezesa ORL J. Kozakiewicza, podjęło stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji  w ochronie zdrowia w tym mieście.
Cytując stanowisko: „Mając na uwadze konieczność poprawy sytuacji, Prezydium deklaruje wolę podjęcia pilnych rozmów i negocjacji z Prezydentem Miasta Gliwice, Radą Miasta Gliwice, zarządzającymi podmiotami leczniczymi z udziałem przedstawicieli innych zainteresowanych organizacji związkowych i samorządowych, w celu znalezienia rozwiązań, które będą optymalne dla bezpieczeństwa pacjentów, lekarzy i innych pracowników medycznych”. 
Prezes ORL J. Kozakiewicz przekazał powyższe  stanowisko  na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice Marka Pszonaka, który  reprezentował  samorząd lokalny  w spotkaniu  Prezydium ORL z  zasłużonymi  lekarzami.

Spotkanie w Gliwicach było okazją do złożenia podziękowań lekarzom i lekarzom dentystom, którzy w tym trudnym i odpowiedzialnym zawodzie przepracowali wiele lat, cieszących się szacunkiem i uznaniem wśród chorych, jak i młodszych Koleżanek i Kolegów. 
Wśród lekarzy i lekarzy dentystów, którzy otrzymali okolicznościowe listy gratulacyjne i drobne upominki od Prezesa ORL J. Kozakiewicza i podziękowania od Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice M. Pszonaka, znaleźli się:
•    Dr Stanisław Borysławski
•    Dr n. med. Mieczysław Buczkowski 
•    Dr Marek Gomoliński
•    Dr Elżbieta Górska-Pudlik
•    Dr Janusz Heyda
•    Dr Wacław Kozioł
•    Dr Teresa Urszula Krzypkowska
•    Dr n. med. Wojciech Kuszkowski (którego  reprezentowała wnuczka)
•    Dr Andrzej May - Majewski
•    Dr n. med. Krzysztof Olejnik
•    Prof. dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska
•    Dr Zbigniew Stefański
•    Dr n. med. Stefan Szelc
•    Dr n. med. Ryszard Szozda

Nieobecnym, a wyróżnionym lekarzom:
•    Prof. dr hab. n. med.  Bogusław Maciejewski
•    Dr Artur Pakosz
•    Dr n. med. Marek Seredyński
•    Dr n. med. Barbara Sybirska-Szczepańska
•    Dr n. med. Adam Wędrychowicz
•    Dr n. med. Aleksander Zajusz
listy gratulacyjne zostaną wręczone w innym terminie.

Miłą niespodzianką dla wszystkich był koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Gliwicach przygotowany przez dyrektora szkoły  Bogusława Pietrzaka i Sabinę Olbrich – Szafraniec. Spotkanie zakończyło się w rodzinnej atmosferze podczas poczęstunku.

 

foto A. Hanusiak Śląski Urząd Wojewódzki