Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

Złoty Skalpel 2011

data: poniedziałek, 21 marzec 2011

Puls Medycyny, niezależne pismo medyczne, ogłasza III edycję konkursu na
WYBITNEGO INNOWATORA W POLSKIEJ OCHRONIE ZDROWIA - Złoty Skalpel 2011.

Do udziału w konkursie pragniemy zaprosić pojedyncze osoby, zespoły
badawcze, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i wszystkie
inne instytucje, które wnoszą nową jakość do opieki medycznej w Polsce.


Szczególnie oczekujemy na zgłoszenia dokumentujące:
. wynalezienie nowej metody diagnostycznej lub terapeutycznej;
. opracowanie nowej strategii związanej z organizacją i zarządzaniem w
ochronie zdrowia;
. unowocześnienie polskiego systemu opieki zdrowotnej poprzez
implementację innowacyjnych rozwiązań światowych.


Nagrodą główną w konkursie jest grant naukowy ufundowany przez firmę
GlaxoSmithKline w wysokości *10 000 zł*.

Zwycięską innowację wybierać będzie ośmioosobowe jury w składzie:

- Magda Sowińska, redaktor naczelny Pulsu Medycyny, przewodniczący jury

- dr hab. Leszek Czupryniak, wiceprezes Polskiego Towarzystwa
Diabetologicznego, członek Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa
Badań nad Cukrzycą, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

- dr hab. Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób
zakaźnych, zastępca dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala
Zakaźnego w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS

- prof. Piotr Kuna, dyrektor Szpitala Klinicznego im. Norberta
Barlickiego w Łodzi, przewodniczący komitetu wykonawczego Narodowego
Programu Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy - Polastma, Katedra
Pulmonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

- prof. Grzegorz Opolski, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, I
Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

- prof. Bolesław Rutkowski, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii,
Klinika Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego

- dr hab. Piotr Wysocki, Oddział Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum
Onkologii oraz Zakład Immunologii Nowotworów, Katedra Biotechnologii
Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

- Jerzy Toczyski, prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm
Farmaceutycznych INFARMA.

Ponadto dziesięć projektów uznanych za najlepsze przez przewodniczącego
jury zostanie zaprezentowanych na łamach Pulsu Medycyny oraz na stronie
internetowej gazety.

*W imieniu wydawcy Pulsu Medycyny, serdecznie zachęcam do zgłoszenia do
udziału w konkursie własnych innowacyjnych projektów realizowanych przez
Państwa w ciągu ostatniego roku.*

* *

*Przewidzieliśmy także możliwość zgłaszania projektów przez osoby
trzecie (w szczególności przez pracodawców oraz organizacje społeczne i
zawodowe), pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody autorów danej innowacji.*

**

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa *4 kwietnia 2011* roku o godz. 12.
Zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną na adres
m.czarnecka@pulsmedycyny.pl <m.czarnecka@pulsmedycyny.pl>.

Pełny regulamin konkursu oraz kupon zgłoszeniowy są dostępne na stronie
internetowej Pulsu Medycyny pod następującymi linkami:

http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/14226/1.html

http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/14227/1.html

Formularz zgłoszenia do konkursu dostępny także w załączniku.

Z uszanowaniem

Marta Koton-Czarnecka

sekretarz konkursu Złoty Skalpel 2011

m.czarnecka@pulsmedycyny.pl

tel. 22 333 97 23; 502 171 244

Puls Medycyny

ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa

www.pulsmedycyny.pl

 

Załączniki