Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

NA PRZYSZŁE, OBY JAK NAJDŁUŻSZE LATA…

data: wtorek, 31 październik 2017
 
25 października br. w Sala Audytoryjnej Domu Lekarza  odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych  lekarzom, którzy w jesiennej sesji egzaminów specjalizacyjnych uzyskali tytuł specjalisty z wielu dziedzin medycznych. W tej sesji było ich 166.
Szkolenie specjalizacyjne członków naszego samorządu nadzorowało 154 kierowników specjalizacji - wspaniałych nauczycieli zawodu, dydaktyków i praktyków. To dzięki Nim śląskie placówki ochrony zdrowia wzbogaciły się o doskonale przygotowanych do zawodu lekarzy specjalistów w  dziedzinach lekarskich i lekarsko-dentystycznych.
Zaproszenie na uroczystość przyjęli: Jolanta Wrońska - kierownik Oddz. ds. Kształcenia Podyplomowego Pracowników w Ochronie Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dr dr Jerzy Dosiak   - Przewodniczący Zarządu Oddziału i Vice Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Jadwiga Pyszkowska - konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny  paliatywnej, Krzysztof Olejnik - konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Ireneusz Szymczyk – konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej, Ryszard Szozda – Przewodniczący oddz. śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy i prof. Grzegorz Cieślar – konsultant wojewódzki w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, Przewodniczący oddz. śląskiego Towarzystwa Internistów Polskich.

Spotkanie było okazją do wręczenia  Wyróżnienia Zasłużony Nauczyciel Lekarzy. Kapituła Wyróżnienia Zasłużony Nauczyciel Lekarzy obradująca w dniu 11 października 2017 r. postanowiła uhonorować dr Włodzimierza Majewskiego.   

Dr W. Majewski od roku 1979 do 2011, bardzo starannie, z wielkim zaangażowaniem  przygotował  do egzaminów specjalizacyjnych adeptów anestezjologii i intensywnej terapii. Był również członkiem komisji egzaminacyjnych na II stopień w tej specjalizacji. Prowadził kursy z zakresu znieczuleń przewodowych w których wzięło udział ponad 100 lekarzy, a ci przekazali nabytą wiedzę kolejnym anestezjologom. Utworzył drugą na Śląsku karetkę R w Zabrzu, której był kierownikiem przez 6 lat. Kierowany przez niego Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiadał po Oddziałach klinicznych największą ilość miejsc dla rezydentów – 21. Pierwszy na Śląsku wprowadził do rutynowego postępowania ciągłe znieczulenia zewnątrzoponowe u pacjentów z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych w celu leczenia bólu niedokrwiennego i przekonał do tego lekarzy pracujących w klinikach i oddziałach chirurgii naczyniowej. Również jako pierwszy zastosował podawanie opioidów do przestrzeni zewnątrzoponowej w celu leczenia bólu co obecnie jest postępowaniem rutynowym.
W 1989 r. włączył się w reaktywację  samorządu lekarskiego.  Był delegatem na Krajowy zjazd Lekarzy I i III - VII kadencji. W latach 1997-2013 uczestniczył w pracach Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, przewodniczył Komisji Legislacyjnej w latach 1997-2009, a w latach 2001-2009 także jej Prezydium. W pierwszej kadencji istnienia reaktywowanego samorządu lekarskiego na Śląsku był członkiem Okręgowego Sądu Lekarskiego. Przez okres 24 lat uczestniczył w pracach  Okręgowej Komisji Wyborczej. Na przestrzeni kilkunastu lat angażował się również w prace komisji zjazdowych podczas obrad Okręgowego Zjazdu Lekarzy (Kom. Uchwał i Wniosków i Kom. Regulaminowej), a jednemu z nich przewodniczył. Należał do zespołu, który wizytował praktyki lekarskie. Jako przedstawiciel ŚIL wielokrotnie uczestniczył w obradach komisji konkursowych na stanowiska ordynatorów i przewodniczył ich obradom. W latach 2001-2009 był jednym z członków Naczelnej Rady Lekarskiej, a od 2009 jest zastępcą Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Za swoje zaangażowanie w pracę na rzecz samorządu lekarskiego został w 2007 r. uhonorowany srebrnym odznaczeniem “Zasłużony dla Lekarzy Pro Medico”. 
Wyróżnienie wręczyli przedstawiciele Okręgowej Rady Lekarskiej: prezes Jacek Kozakiewicz, wiceprezes Rafał Kiełkowski oraz przewodniczący Okręgowej Rady  Lekarskiej pierwszej kadencji odrodzonego  samorządu lekarskiego, laureat tego wyróżnienia  - dr n. med. Zygfryd Wawrzynek.
Spotkanie było również okazją do złożenia gratulacji z okazji Jubileuszu 90. rocznicy urodzin, wyjątkowemu, niezwykłemu lekarzowi, który jest dumą i chlubą medycznej społeczności – prof. Zygmuntowi Górce. Postać naszego gościa specjalnego prof. Z. Górki przybliżył jego znakomity uczeń prof. Paweł Lampe. Prezes J. Kozakiewicz, w imieniu śląskiego samorządu,  podziękował Panu Profesorowi za wielkie zaangażowanie w tworzenie śląskiego samorządu lekarskiego i czas poświęcony na prace w Okręgowej Radzie Lekarskiej, jak również reprezentowanie Izby w Naczelnej Radzie Lekarskiej i Krajowym Zjeździe Lekarzy. „Na przyszłe, oby jak najdłuższe lata, z całego serca życzę Panu Profesorowi dużo zdrowia oraz wielu pogodnych i radosnych dni” – powiedział J. Kozakiewicz. Do gratulacji przyłączyli się również: prof. Jacek Gawrychowski – przewodniczący oddziału śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich,  prof. Krzysztof Ziaja i dr Jan Kalaciński.
 
 
 
KBF