Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Kongres Medycyny Rodzinnej w Polsce: "Medycyna Rodzinna Opieka czy Fabryka?" - dzień 3

data: poniedziałek, 14 czerwiec 2010

 Sobota  12 czerwca, X Kongres Medycyny Rodzinnej w Łodzi, organizowany przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

 W trzecim dniu kongresowych wykładów, lekarze rodzinni podnosili swoje kwalifikacje i wymieniali doświadczenia m.innymi w zakresie takich tematów jak:

 „Borelioza- rozpoznanie i leczenie“- dr hab.med. Joanna M. Zajkowska

„Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia kolejnego zawału serca?

Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.“ –

prof.dr hab.med. Piotr Podolec

·       „Wartości, przekonania i decyzje kliniczne“ – przewodniczący sesji: Elżbieta Tomiak, Jan Wolańczyk

·       „Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci- stan aktualny i perspektywy“- prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk

 

W trakcie sesji warsztatowych:

·       „Profilaktyka stresu u lekarzy rodzinnych“- dr med. Maciej Godycki- Ćwirko, dr med. Artur Mierzecki, dr med. Barbara Wrzeciono, dr Elżbieta Tomiak

·       „Co może zrobić lekarz rodzinny w sytuacji katastrofy lub ataku terrorystycznego?“- dr med. Maciej Godycki-Ćwirko, dr med. Małgorzata Koziarska- Rościszewska, dr Honorata Błaszczyk, dr Jarosław Krawczyk

·       „Unikanie nietrafionej diagnostyki“ – prof. dr hab. Med. Mirosława Pietruczuk, dr Makandjou- Ola Eusebio

 

Prezentacji ustnych, wybrane tematy to:

 

·        „Rola krioterapii ogólnej i miejscowej w leczeniu wybranych schorzeń“ –

G. Ceryn

·        „Antybiotykoterapia bez kontroli lekarskiej“ – M.Muras, J. Krajewski, L. Klichowicz, A. Olczak- Borowska, M. Koziarska- Rościszewska, D. Rudzka, P. Siedlecki, A. Sławin, B. Stecka, M. Nocuń.

·        „Ocena stanu wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat wczesnych objawów zawału mięśnia sercowego“- M. Deczyński, K. Buczkowski,

D. Sandurski, M. Dachtera- Frąckiewicz, E. Ignaczak, K. Klucz

·        „Zagrożenia ludzi starych- depresja“ – E. Rudnicka-Drożak, P. Grabarczyk,

R. Grendysz, M.Chatała

·        „Choroba zwyrodnieniowa stawów- farmakoterapia czy postępowanie fizykalne“- W. Kuliński, P. Leśniewski, A. Iwaniszczuk

 

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zorganizowało także kursy tematyczne:

 

·        „Prowadzenie rozliczeń z NFZ w programie dr Eryk“- dr Rafał Kacorzyk,

dr Tomasz Sobalski, dr med. Roman Topór-Mądry

„Ból neuropatyczny w praktyce lekarza rodzinnego: trudności diagnostyczne oraz dobór właściwej farmakoterapii“ – dr med. Anna Przeklasa- Muszyńska,

dr med. Marek Suchorzewski

 

·      „Pacjent z łagodnym przerostem gruczołu krokowego i zaburzeniami erekcji w podstawowej opiece zdrowotnej“ – dr med. Mariusz Blewniewski, dr med. Aleksandra Robacha

Na zakończenie dnia prof. dr hab. med. Witold Lukas – Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej wręczył dyplomy w kategorii:

 

„Medyczne Rembrandty 2010“:

 Medycznego Rembrandta 2010, X Kongresu Medycyny Rodzinnej otrzymali:Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Ewa Ignaczak i Krzysztof Buczkowski za sesję plakatową nt. “Problem przewlekłego bólu z układu mięśniowo-szkieletowego wśród pacjentów praktyki lekarza rodzinnego - badanie pilotażowe”.

 Medyczne Filipiki 2010“

dr med. Stefan Trzos za prezentację ustną nt. "Wpływ kosztów terapii na przestrzeganie zaleceń poszpitalnych u pacjentów po implantacji stentu miejscowego"

 

Uhonorowani zostali także laureaci Programu Edukacyjnego: Ustawiczny Rozwój Zawodowy Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Maciej Godycki- Ćwirko nagrodził:

 Agnieszkę Skonieczną-Ćwiertniewską, Marię Szyler i Danutę Wal.

 

W trakcie sesji plenarnej zamykającej prof. Jerzy Kowalczyk zaprezentował wykład nt. „Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci – stan aktualny i perspektywy”.

To właśnie zadaniem lekarza rodzinnego jest wykrywanie nowotworów u dzieci. Badania wskazują, że zachorowalność w ciągu ostatnich 45 lat się zwiększyła o 45%. Jednak nie jest to rzeczywisty wzrost, lecz świadczy o lepszej wykrywalności.

Jeżeli nowotwór jest wykryty w odpowiednio wczesnym stadium można go wyleczyć. Jednocześnie wskazywał, że obniżyła się linia śmiertelności, co oznacza, że właśnie leczenie jest coraz bardziej skuteczne. Obecnie można wyleczyć do 90% przypadków. Pozostałe to np. pacjenci, których genetyczne zaburzenia mają wpływ na proces leczenia.

Wskazał również na cechy, które występują u dzieci chorych na białaczkę m.in. osłabienie, brak łaknienia, bóle brzucha czy krwawienie (z dziąseł czy nosa). Leczenie tego schorzenia w ośrodku specjalistycznym jest skuteczniejsze o 30%-40%. Przede wszystkim ze względu na lepsze warunki i sprzęt oraz doświadczenie personelu. Rola lekarza rodzinnego jest tu również kluczowa. Jego szczególna wiedza, kontakt z kliniką, znajomość sytuacji rodziny, pacjenta oraz otoczenia, a także udział w zespole leczącym decydująco wpływają na poprawę stanu zdrowia pacjenta.

 

Z kolei prof. Witold Lukas przedstawił zagadnienie „Czy lekarz rodzinny może wpłynąć na modyfikację stylu życia dzieci i młodzieży w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej?”. Lekarze rodzinni dostrzegają pogarszającą się sytuację tej grupy. Wzrost przypadków nadwagi i otyłości to główne czynniki ryzyka dotyczące zdrowia i możliwości wystąpienia chorób. Zadaniem podstawowej opieki zdrowotnej powinien być kontakt z pacjentem, dostępność do niego. Jednak pojawiają się problemy. Nierówność wiedzy i umiejętności, różne standardy, utrudniony dostęp do lekarza rodzinnego, rozbudowany system kontroli czy brak czasu. Na sytuację ma wpływ również brak motywacji pacjentów i nieprzestrzeganie diety. Zadaniem lekarza powinno być promowanie zdrowego stylu życia. Kluczową rolę odgrywać powinna relacja pacjent-lekarz. Są trzy modele relacji: skoncentrowanie na lekarzu, na pacjencie lub czynny udział tego ostatniego. Na czym polega istota wpływu lekarza? Na budowaniu silnej relacji z pacjentem i jej umacnianiu, na prezentowaniu przez pacjenta pozytywnego zachowania zdrowotnego oraz na tym, że pacjent czuje się współodpowiedzialny za proces leczenia.

 

Biuro Prasowe X Kongresu Medycyny Rodzinnej