Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

PREZES ORL I OROZ VIII KADENCJI WYBRANI!

data: piątek, 23 marzec 2018

Decyzją Delegatów na XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd  Lekarzy w ŚIL Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach na VIII kadencję został wybrany dr Tadeusz Urban, natomiast funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej powierzono dr Stefanowi Kopoczowi.

WYNIKI WYBORÓW

 

Dr n.med. Tadeusz Urban jest absolwentem Śląskiej Akademia Medyczna w Katowicach, specjalistą II stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii. 

Od 1986 r. związany zawodowo ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu: Zastępca Ordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego (listopad 1994 r.),
Dyrektor do spraw lecznictwa (2001-2008 r. ), Ordynator w/w Oddziału (czerwiec 2004 r. do nadal)
Z samorządem lekarskim związany od 2001 r.: delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy (IV,VI-VIII kadencji), delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy (VI-VII kadencji), Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (IV-V kadencji), Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  (VI-VII kadencji)
Ukończył ponadto:
Studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie placówkami służby zdrowia” na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Akademii Polonijnej Częstochowie.
Studia podyplomowe w zakresie „Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie
„Zakład opieki zdrowotnej jako spółka prawa handlowego” 
kurs dla członków Rad Nadzorczych. 
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
Wykładowca: ŚIL, Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego Wydział Prawa i Administracji w Katowicach, Wyższej Szkoły im. Jańskiego Oddział Zabrze 
W latach 2013-2015 r. był  konsultantem z zakresu prawa medycznego w ramach projektu „Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę”  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
Dr Stefan Kopocz jest absolwentem Śląskiej Akademii Medyczna w Katowicach, specjalistą II stopnia  z chirurgii  urazowej i ortopedii. Dodatkowo ukończył Politechnikę Śląską, Wydział Organizacji i Zarządzania.
Działalność w samorządzie rozpoczął w 1993r. : zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (II kadencji), I zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (III kadencji), Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (II, IV,V kadencji), delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy (II-VII kadencji), - delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy (VI-VII kadencji), członek Okręgowej Rady Lekarskiej (VI-VII kadencji).
Przewodniczący Zespołu ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych ORL w Katowicach.
Obecnie pełni funkcję Zastępcy Kierownika Studiów Podyplomowych "Prawo Medyczne i Mediacje w Opiece Zdrowotnej” organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny z Katowicach i Śląską Izbę Lekarską. 
 Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Należy do Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, a także Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.