Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

WYSTAWIENIE E-ZLA NA PUE ZUS W KILKU KROKACH

data: poniedziałek, 23 kwiecień 2018

Co prawda obligatoryjność e-ZLA została przesunięta na 1 grudnia, czyli o 5 miesięcy – przewiduje to poselski projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw – to jednak prędzej czy później każdy lekarz i lekarz dentysta będzie musiał zmierzyć się z wystawianiem elektronicznych zwolnień lekarskich. Do czasu zmiany przepisów obowiązującym terminem wejścia w życie obowiązkowych elektronicznych zwolnień lekarskich jest 1 lipca 2018 r. 

Tutaj znajdą Państwo informacje przydatne przy zakładaniu profilu na PUE ZUS i wystawianiu elektronicznych zwolnień lekarskich, jak również linki do filmów instruktażowych.
Niewątpliwym plusem elektronicznych zwolnień lekarskich jest oszczędność czasu – wystawianie e-ZLA trwa krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz uzyskuje dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny (jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi). Gdy wpisze numer PESEL pacjenta, to pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Z kolei – przykładowo – adres pacjenta czy dane płatnika lekarz będzie wybierał z wyświetlonej listy, może je też wpisać ręcznie, jeśli zajdzie taka konieczność. Poza tym system weryfikuje datę początku okresu niezdolności z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem. Podpowiada również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby (np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy). Możliwy jest podgląd zaświadczeń lekarskich wystawionych wcześniej dla pacjenta, w tym w wyniku kontroli przez lekarza orzecznika ZUS. Kolejnym istotnym pozytywem jest fakt, że wystawić e-ZLA można również przez urządzenia mobilne, np. podczas wizyty domowej.
 
Krok I – założenie profilu na PUE ZUS
 
Należy wybrać jeden ze sposób rejestracji i potwierdzenia profilu:
1. Rejestracja profilu na stronie www.zus.pl poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz ustalenie hasła. W ciągu 7 dni od rejestracji konieczne jest potwierdzenie swojej tożsamości w dowolnej placówce ZUS (przyda się dowód osobisty lub paszport).
2. Rejestracja i potwierdzenie tożsamości za pomocą profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
3. Rejestracja i potwierdzenie tożsamości za pomocą podpisu elektronicznego (podpis kwalifikowany, który ma certyfikat).
4. Rejestracja i potwierdzenie tożsamości za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków dostępna jest na stronie www.zus.pl). 
 
Krok II – uzyskanie podpisu elektronicznego
 
Są trzy sposoby na elektroniczne podpisywanie e-ZLA:
1. Można podpisywać się za pomocą profilu zaufanego ePUAP, który jest bezpłatny. Aby go uzyskać, konieczne jest złożenie wniosku na www.pz.gov.pl, następnie potwierdzenie swojej tożsamości w placówce ZUS, urzędzie miasta lub gminy albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
2. Można posługiwać się podpisem kwalifikowanym, który wydają centra certyfikacji – ta usługa jest płatna, wysokość opłaty uzależniona jest od długości ważności certyfikatu.
3. Można korzystać z bezpłatnego certyfikatu z ZUS. Wniosek o taki certyfikat składa się na PUE ZUS, a następnie stamtąd pobiera.
 
Krok III – wystawianie e-ZLA
 
Aby wystawić elektroniczne zwolnienie lekarskie, trzeba kliknąć w odpowiednią zakładkę w panelu lekarza:
  • Wystawianie zaświadczenia ZUS ZLA.
  • Przegląd zaświadczeń lekarskich -> Nowe zaświadczenie lub Zaświadczenie lekarskie pacjenta.

 

System prowadzi lekarza przez cały proces wystawiania e-ZLA.
 
Zanim zwolnienie lekarskie zostanie opatrzone podpisem, warto zweryfikować wprowadzone dane, ponieważ na tym etapie można je jeszcze zmienić. Po upewnieniu się, że dane w wystawianym zaświadczeniu są prawidłowe, należy zapisać formularz, klikając Utwórz. Następnie konieczny jest wybór formy podpisu (za pomocą certyfikatu z ZUS, za pomocą profilu zaufanego ePUAP, za pomocą podpisu kwalifikowanego). E-ZLA zostaje wystawione z chwilą podpisu, wówczas system je zapisuje i przekazuje na profil płatnika – wyświetla się komunikat o wysyłce. I gotowe!
 
Wydruk e-ZLA
 
Jeśli płatnik (pracodawca pacjenta) nie ma profilu na PUE ZUS, zwolnienia należy wydrukować. System wyświetli komunikat z opcją Drukuj. Warto zwrócić uwagę, że na prośbę pacjenta lekarz ma obowiązek wydrukować e-ZLA nawet wtedy, gdy jego pracodawca posiada profil na PUE ZUS.
 
Anulowanie e-ZLA
 
Jeżeli okaże się, że w elektroniczne zwolnienie wkradł się błąd, można je anulować i ewentualnie wystawić nowy, poprawny dokument. Lekarz ma na to 3 dni robocze od dnia, w którym zauważył błąd lub otrzymał taką informację od pacjenta, jego płatnika czy z ZUS. Podpisanego e-ZLA nie można edytować – ewentualne błędy można skorygować wyłącznie przez anulowanie dokumentu i wystawienie kolejnego.
Przy zakładaniu profilu na PUE można skorzystać:
  • z pomocy pracowników ZUS w Centrum Obsługi Telefonicznej (konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.-pt. w godz. 7.00-18.00):

                  - pod numerem telefonu 22 560 16 00 (koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym),

                  - za pośrednictwem adresu e-mail: cot@zus.pl,

                  - przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl pod zus_centrum_obslugi_tel,

                  - przez czat na stronie www.zus.pl,


  • z pomocy pracowników w najbliższej jednostce ZUS,

 

Lekarze i lekarze dentyści mogą skorzystać również z 6 krótkich filmów instruktażowych. Każdy dotyczy ważnego zagadnienia związanego z wystawianiem e-ZLA. Filmy pokazują nowe funkcjonalności PUE ZUS; można się z nich dowiedzieć, jakie są korzyści z wystawiania e-ZLA oraz jak krok po kroku (kliknij kolejne):
 

 

 

 

 

 

  
Oprac. na podstawie materiałów ZUS