Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
AAA

IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA

data: środa, 02 maj 2018

Część I – 8 czerwca 2018 roku (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11B) 8:00 - 16:00

Opiniowanie sądowo-lekarskie z punktu widzenia medyka i prawnika. Biegły-gwarantem rzetelnej oceny


Część II – 26 października 2018 roku (Śląski Uniwersytet Medyczny, Aula im. prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Witolda Zahorskiego, ul. Medyków 18)  8:00 -16:00 

Błąd lekarski. Aspekty medyczne i prawne w zakresie: położnictwa i ginekologii, chirurgii, chorób wewnętrznych, pediatrii


Organizatorzy:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Śląska Izba Lekarska w Katowicach

Okręgowa Izba Adwokacka w Katowicach

Samorząd Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 


Patroni medialni:

Rzeczpospolita

TVP Katowice

Dziennik Zachodni

Palestra 

Pro Medico

 

 


Konferencja jest kierowana przede wszystkim do grona prawników i lekarzy, którzy w swojej codziennej praktyce zajmują się powyższą tematyką, a także do doktorantów i studentów medycyny oraz prawa, zainteresowanych prawem medycznym. Podczas pierwszej części wydarzenia, 8 czerwca 2018 r., zostanie przedstawiona rola biegłych - ich znaczenie w procedurach karnych i cywilnych. Omówione zostaną także przyjęte zasady wyznaczania biegłych, zarówno działających w zespołach biegłych instytucjonalnych, jak i biegłych powoływanych „ad hoc”. Październikowa odsłona konferencji będzie w całości poświęcona zagadnieniom związanym z błędem lekarskim.

IV Śląska Konferencja Medyczno-Prawna ma również na celu konfrontację różnych stano-wisk praktyków i teoretyków prawa oraz medycyny, a także podjęcie próby zdefiniowania aktualnych potrzeb i oczekiwań organów wymiaru sprawiedliwości. Przewodniczącą Komitetu Naukowego Konferencji wybrano prof. zw. dr hab. Teresę Dukiet-Nagórską. Zasady udziału zostaną podane w najbliższym czasie. 

Szczegółowy program części I spotkania zostanie opublikowany 14 maja 2018 r. Za udział w konferencji przysługują punkty edukacyjne.