Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

KOMUNIKACJA NARZĘDZIEM SKUTECZNEGO LECZENIA - MATERIAŁ WIDEO

data: wtorek, 17 lipiec 2018

Komunikacji jako narzędziu skutecznego leczenia była, między innymi, poświęcona konferencja Etyka w Komunikacji, która ściągnęła do Nakła Śląskiego wielu przedstawicieli środowisk medycznych, zainteresowanych wzięciem udziału w dyskusji. Organizatorami spotkania byli: Zespół Etyczny Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach oraz Stowarzyszenie „Na Zdrowie”. Zachęcamy do wysłuchania wypowiedzi wszystkich prelegentów oraz uczestników konferencji.

 

Komunikacja w zespole jako narzędzie skutecznego leczenia, informacja jako integracyjna część każdej terapii, stres i jego pozytywny i negatywny wpływ na przekaz informacji, etyka i emocje – to zagadnienia poruszone podczas konferencji „Etyka w Komunikacji”, która odbyła się w Nakle Śląskim. Organizatorami spotkania byli: Zespół Etyczny Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach oraz Stowarzyszenie „Na Zdrowie”. W dyskusji wzięło udział ośmiu prelegentów: Anna Janik - Przewodnicząca Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, dr hab. Grzegorz Głód- Prodziekan ds. Edukacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr hab. n. med. Robert Pudlo – specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii środowiskowej, prof. Alicja Gałązka - psycholog, wiceprezes Polskiego Oddziału Coachingu ICC, dr n. med. Tadeusz Urban – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, dr Justyna Kaźmierczak – przedstawiciel Śląskiej Izby Aptekarskiej, dr Paulina Kamińska – prezes Forum Mediacji z Wrocławia i dr n. med. Rafał Wnuk – nefrolog, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Bioetycznego.

W komunikacji lekarz-pacjent najważniejszy jest wspólny cel – zdrowie. Od jednej i drugiej strony zależy, jak będzie ta komunikacja wyglądać. Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr Tadeusz Urban podkreślił, że kiedyś zaufanie było podstawą relacji lekarz-pacjent. - „Dziś jest trochę inaczej. Staramy się traktować pacjenta po partnersku. Nie ma jednak empatii bez sympatii, a niektórzy pacjenci od razu agresywnie zwracają się do lekarzy.”

Wszyscy prelegenci zgodzili się z tezą, że medycyna może dobrze funkcjonować w warunkach pewnego nadmiaru, podobnie jak komunikacja. Jednak brakuje czasu, który powinien być poświęcony pacjentowi, kadry medycznej, a także funduszy. W ochronie zdrowia borykamy się przecież z sytuacją ciągłych niedoborów.

Dr n. med. Grzegorz Głód z Uniwersytetu Ekonomicznego postawił kilka ważnych pytań: Na ile my w warunkach obiektywnie trudnych działamy w sposób optymalny? Czy odpowiednio zarządzamy zespołem? Czy dobrze zarządzamy swoim czasem? Jego zdaniem, takie umiejętności powinno się nabywać także podczas studiów medycznych. Część dyskusji została poświęcona konfliktowi pokoleń, który występuje zarówno w środowisku lekarskim, jak i pielęgniarskim.

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi wszystkich prelegentów. Zapis konferencji znajduje się na kanale youtube, pod adresem: https://youtu.be/1Ej-0XLmplw.

 

AVDC

fot. AVDC