Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

UROCZYSTE GRATULACJE DLA SPECJALISTÓW

data: środa, 31 październik 2018

29 października r. odbyło się w Domu Lekarza kolejne już w historii Śląskiej Izby Lekarskiej uroczyste spotkanie lekarzy, którzy uzyskali tytuł specjalisty w sesji wiosennej. 134 nowych specjalistów kształciło się pod opieką 118 kierowników specjalizacji. Lekarze z rąk prezesa Tadeusza Urbana i w obecności swoich bliskich odebrali gratulację.

Spotkanie było także doskonałą okazją do wręczenia wyróżnienia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”, które jest przyznawane za wieloletnią, wybitną działalność i szczególne zasługi na polu kształcenia podyplomowego. Nagrodą zostali uhonorowani prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń i dr hab. n.med. Stanisław Nowak.

Profesor Aleksander Sieroń ukończył studia najpierw na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej a następnie na zabrzańskim wydziale lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej. Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii, balneologii i medycyny fizykalnej, angiologii i hipertensiologii. W 1999 roku został mu przyznany tytuł profesora nauk medycznych. W 2005 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Narodowego Uniwersytetu w Użgorodzie na Ukrainie, a w 2017 roku tytuł doctora honoris causa Politechniki Śląskiej. W ramach działalności zawodowej był m.in. Konsultantem Województwa Częstochowskiego w dziedzinie chorób wewnętrznych, pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczącego Zespołu Konsultantów Wojewódzkich Województwa Częstochowskiego. Następnie przez kilkanaście lat Profesor był Konsultantem Województwa Śląskiego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, w latach 2013-2015 Konsultantem Województwa Śląskiego w dziedzinie angiologii, a od 2015 roku jest Konsultantem Krajowym w tej dziedzinie.

Tematyka badawcza Prof. Aleksandra Sieronia obejmuje badania mechanizmów biologicznego oddziaływania czynników fizycznych: stałych pól elektrycznych wysokiego napięcia, zmiennych pól elektrycznych o częstotliwości sieciowej, wolnozmiennych pól magnetycznych, temperatur kroigenicznych, tlenu hiperbarycznego oraz promieniowania laserowego małej i średniej mocy z uwzględnieniem efektu fotodynamicznego, a także ocenę przydatności klinicznej metod medycyny fizykalnej wykorzystujących te czynniki fizyczne do celów diagnostycznych i terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań magnetostymulacji, magnetoterapii, laseroterapii niskoenergetycznej, ledoterapii, kroiterapii ogólnoustrojowej, hiperbarycznej terapii tlenowej oraz diagnostyki i terapii fotodynamicznej. Ponadto Profesor prowadzi unikalne w skali światowej badania w zakresie innowacyjnych metod kompleksowego leczenia ran przewlekłych, w tym zwłaszcza owrzodzeń podudzi i zespołu stopy cukrzycowej.

Prof. Sieroń jest autorem ponad 550 artykułów naukowych (w tym ponad 100 w czasopismach zagranicznych), a także blisko 100 książek i rozdziałów w monografiach, jest także członkiem zarządów licznych towarzystw i instytucji naukowych.

Został uhonorowany za działalność wynalazczą, gospodarczą i aktywny udział w życiu społeczności lokalnej m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Wynalazczości Królestwa Belgii, Bytomską Nagrodą Europejską oraz tytułem Honorowego Obywatela miasta Bytomia.

Profesor Aleksander Sieroń był opiekunem naukowym 5 profesorów, 3 docentów, 33 doktorantów i kierownikiem specjalizacji ponad 100 lekarzy. Przyszłych adeptów sztuki lekarskiej przez wiele lat uczył zasad biofizyki.

 

Docent Stanisław Nowak studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. W 1963 r. ukończył specjalizację II stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, zaś w 1988 r. specjalizację II stopnia z medycyny nuklearnej. W 1961 r. uzyskał tytuł doktora medycyny, a w 1977 r. doktora habilitowanego n. medycznych.Przez wszystkie lata od czasu ukończenia studiów medycznych pozostaje czynny zawodowo, aktualnie jest zatrudniony w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Clinica Medica w Tychach. Jego aktywności zawodowej towarzyszy aktywność naukowa i dydaktyczna. Docent Stanisław Nowak angażował się również w życie samorządu lekarskiego – był Delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy I, II i III kadencji, Przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego II kadencji i Wiceprzewodniczącym OSL I, III, IV i V kadencji. Koledzy i Koleżanki lekarze i lekarze dentyści obdarzyli go dwukrotnie mandatem zaufania i wybrali Delegatem na dwa Krajowe Zjazdy Lekarzy (I i II kadencji).

Docent Stanisław Nowak pracę zawodową podjął już w czasie studiów i w latach 1953-1957 był zatrudniony jako asystent w Zakładzie Fizjologii Akademii Medycznej w Krakowie. Po uzyskaniu dyplomu lekarza odbywał w ramach wolontariatu staż specjalizacyjny w I Klinice Chorób wewnętrznych AM w Krakowie, po czym kontynuował go w III Klinice Chorób Wewnętrznych AM we Wrocławiu. W 1959 r.przeniósł się na Górny Śląsk, gdzie przez rok pracował na etacie naukowo-technicznym w Zakładzie Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy. W 1960 r. został zatrudniony w Szpitalu nr 2 w Bytomiu. Od 1961r. do 1974 r. pracował w III Klinice Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej, początkowo jako starszy asystent a następnie adiunkt. W 1974 r. podjął pracę w Pracowni Izotopowej, a następnie w nowoutworzonym Zakładzie Diagnostyki Izotopowej, którym kierował od 1976 r. do czasu przejścia na emeryturę w 2003 r.

Docent Nowak jest autorem lub współautorem: 67 artykułów naukowych. W początkowym okresie pracy zawodowej brał udział w cyklu badań nad procesem pocenia. Głównym przedmiotem jego zainteresowań były jednak problemy z zakresu enzymologii klinicznej. Zagadnieniom z tej dziedziny poświęcił badania stanowiące podstawę do napisania rozprawy doktorskiej i habilitacyjnej. W Zakładzie Diagnostyki Izotopowej wraz z zespołem współpracowników prowadził badania nad przydatnością metod radio-izotopowych w diagnostyce głównie chorób układu krążenia oraz przewodu pokarmowego. Ponadto Docent Stanisław Nowak był promotorem w 3 przewodach doktorskich oraz kierownikiem specjalizacji z zakresu medycyny nuklearnej 6 lekarzy.