Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

ŚRODOWISKO MEDYCZNE NA RZECZ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

data: sobota, 10 listopad 2018

Śląska Izba Lekarska w Katowicach, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Śląska Izba Aptekarska w Katowicach, Zarząd Główny i Oddział Śląski Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i Komisja Historii PAU w Katowicach zorganizowali 10 listopada 2018 r. konferencję z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Przed rozpoczęciem spotkania uroczyście posadzono „Dąb Niepodległości". To drzewo pobłogosławione przez papieża Franciszka 23 maja 2018 roku w Watykanie. Autentyczność drzewa potwierdza certyfikat podpisany przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. 

Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej Jacek Kozakiewicz otworzył konferencję witając zaproszonych gości. Odśpiewano uroczyście Mazurka Dąbrowskiego. Pierwszy wykład „Znaczenie odzyskania niepodległości i udział środowisk medycznych” wygłosiło dwóch wybitnych historyków prof. dr hab. Stanisław Nicieja i prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka. 

 

Ważnym punktem uroczystości było wystąpienie prof. dr hab. n. med. Mieczysława Chorążego – świadka historii i uczestnika walki o niepodległość, żołnierza AK, biorącego udział w Powstaniu Warszawskim, posługującego się pseudonimem "Grom". Profesor opowiedział o tym, jak narodził się w nim pomysł by studiować medycynę. W 1941 na Wielkanoc zmarł jego ojciec, kilkanaście dni przed Bożym Narodzeniem matka, która chorowała na tyfus plamisty. Profesor mówił także o stratach jakie poniosła medycyna na skutek wojny. Podczas Powstania Warszawskiego hospitalizowano 10 000 rannych, 7 szpitali zniszczyli Niemcy. Niemcy zajmowali szpitale, mordowali pacjentów i cały personel. Taka tragedia miała miejsce między innymi w Szpitalu Wolskim w Warszawie, tam ocalało zaledwie 4 lekarzy. Zapis wspomnień profesora Chorążego zostanie opublikowany na stronie ŚIL w najbliższym czasie.

Podczas konferencji swoje wykłady wygłosili także: dr n med. Jacek Kozakiewicz - „Śląscy lekarze na rzecz niepodległości w ważnych momentach najnowszej historii Polski”, mgr Barbara Kotlarz - „Bł. Stanisława Leszczyńska”, red. Wiktor Szukiel - „Aptekarze i farmaceuci w budowie państwowości Polski na Śląsku”. Pomiędzy wykładami śpiewano pieśni patriotyczne przy akompaniamencie Romualda Gizdonia, śpiew prowadził dr Grzegorz Góral. O zagrożeniach dla niepodległości podsumowując całe spotkanie mówił dr Bogdan Pliszka. Podkreślił, że wolność i niepodległość wymagają wysiłku i powinny być oparte na sile ekonomicznej państwa.

 

Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer na zakończenie powiedział: „Patriotyzm jest według Jana Pawła II umiłowaniem tego co czyste; jest miłością po prostu, a ta jest wszystkim, ale nie chłodną neutralnością wobec tego kraju”.

 

AVDC
foto.: Lech Wróblewski