Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
AAA

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

data: piątek, 02 sierpień 2019

Zapraszamy lekarzy do udziału w Seminarium Diabetologicznym „Stopa Cukrzycowa – Leczenie Trudno Gojących się Ran, które odbędzie się 7 września 2019 r. w godz. 9.00-12.00 w Śląskiej Izbie Lekarskiej (sala audytoryjna). Celem Seminarium organizowanego w ramach programu „Akademia Innowacji w Zdrowiu” jest interdyscyplinarna debata i wypracowanie w gronie ekspertów nowoczesnej,

dostosowanej do stylu życia współczesnego człowieka  a przez to być może bardziej efektywnej  strategii prewencji, monitorowania i leczenia cukrzycy oraz jej powikłań. Rosnący ciężar medyczny, ekonomiczny, społeczny związany z cukrzycą i jej powikłaniami, prognozy epidemiologiczne wymagają głębszego pochylenia się nad tym schorzeniem i podjęcia zintegrowanych, bardziej efektywnych działań.
 

Spotkanie skierowane jest do lekarzy: diabetologów, lekarzy medycyny rodzinnej, kardiologów, geriatrów, epidemiologów, chirurgów naczyniowych i chirurgów, także studentów nauk medycznych. 

W programie:

❖ Cukrzyca w Polsce: gdzie jesteśmy w 2019 roku? Dokąd zmierzamy? Aktualne

wyzwania, szanse, perspektywy, powikłania

❖ Zespół stopy cukrzycowej z perspektywy diabetologa.

❖ Stopa cukrzycowa - jak ja to robię?

❖ Terapia larwami w leczeniu trudno gojących się ran

❖ Rola podologa w leczeniu stopy cukrzycowej. Współpraca interdyscyplinarna na

przykładach wybranych pacjentów.

❖ Opieka pielęgniarska nad pacjentem z cukrzycą, model profilaktyki leczenia zespołu

stopy cukrzycowej – doświadczenia własne.

❖ Fizykalne metody stymulacji mikrokrążenia we wspomaganiu leczenia stopy

cukrzycowej. Podobarometryczna analiza obciążeń stopy jako czynnik profilaktyki

owrzodzeń w stopie cukrzycowej.

❖ Projekty badawczo-naukowe na styku badań i wdrożeń. Śląski Park Technologii

Medycznych Kardio-Med Silesia.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy przewidują punkty edukacyjne.

 

Program oraz szczegółowe informacje: www.kmptm.pl/seminarium-2019/

 

Wykładowcami Seminarium są: prof. Krzysztof Strojek (konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii), lek. med. Artur Wielgórecki (chirurg – specjalista w leczeniu „stopy cukrzycowej i trudno gojących się ran”), dr n. med. Zbigniew Szczepanowski (chirurg –specjalista w leczeniu „stopy cukrzycowej i trudno gojących się ran”), mgr Angelika Wieszkucka-Mnich (podolog), mgr Justyna Kapuściok (pielęgniarka - specjalizująca się w leczeniu „trudno gojących się ran”, dr n. k. f. Robert Trybulski (fizjoterapeuta), dr hab. n. med. Rafał Bułdak (biotechnolog), Adam Konka, MBA (Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Prezes jednostki naukowej działającej na styku badań i wdrożeń).

Załączniki