Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Komunikat

data: środa, 22 czerwiec 2011

INFORMACJA DLA LEKARZY/LEKARZY DENTYSTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STAŻ PODYPLOMOWY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

 

 

 

Warunki skierowania na staż podyplomowy

 


Lekarz, lekarz dentysta ubiegający się o przyznanie miejsca stażowego powinien złożyć w terminie do 29 lipca 2011 r. następujące dokumenty:

- podanie z proponowanym miejscem stażowym (z określeniem 2 preferowanych placówek znajdujących się na liście podmiotów uprawnionych do przeprowadzania szkoleń podyplomowych)

-  zaświadczenie wystawione przez polską szkołę wyższą o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza albo lekarza dentysty, określające numer dyplomu, który zostanie wydany, średnią ocen egzaminacyjnych za okres studiów, podpisane przez dziekana wydziału oraz opatrzone okrągłą pieczęcią uczelni.
- kserokopię dowodu osobistego wraz z miejscem stałego zameldowania na terenie
działania Śląskiej Izby Lekarskiej.

 

Warunkiem rozpoczęcia stażu podyplomowego jest posiadanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

 

W celu uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty należy złożyć następujące dokumenty:


1. Wniosek W-1 ( druk do pobrania ze strony internetowej Izby)

2. Odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty, ewentualnie zaświadczenie wystawione przez polską szkołę wyższą o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza albo lekarza dentysty, określające numer dyplomu, który zostanie wydany, średnią ocen egzaminacyjnych za okres studiów, podpisane przez dziekana wydziału oraz opatrzone okrągłą pieczęcią uczelni.3. Orzeczenie o stanie zdrowia ( druk do pobrania ze strony internetowej Izby)
4. 2 zdjęcia legitymacyjne
5. Kserokopie dowodu osobistego
6. Kserokopię decyzji o nadania NIP (dotyczy lekarzy którzy taka decyzję posiadają)

 

W przypadku lekarza/lekarza dentysty absolwenta, który zamierza przystąpić do LEP lub LDEP w miesiącu wrześniu 2011 r., warunkiem potwierdzenia danych dla potrzeb CEM przez Okręgową Radę Lekarską jest posiadanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty LUB złożenie w Izbie kompletu wymaganych dokumentów do wydania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w terminie do dnia 7 lipca 2011 r.