Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

Komunikat

data: środa, 22 czerwiec 2011

INFORMACJA DLA LEKARZY/LEKARZY DENTYSTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STAŻ PODYPLOMOWY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

 

 

 

Warunki skierowania na staż podyplomowy

 


Lekarz, lekarz dentysta ubiegający się o przyznanie miejsca stażowego powinien złożyć w terminie do 29 lipca 2011 r. następujące dokumenty:

- podanie z proponowanym miejscem stażowym (z określeniem 2 preferowanych placówek znajdujących się na liście podmiotów uprawnionych do przeprowadzania szkoleń podyplomowych)

-  zaświadczenie wystawione przez polską szkołę wyższą o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza albo lekarza dentysty, określające numer dyplomu, który zostanie wydany, średnią ocen egzaminacyjnych za okres studiów, podpisane przez dziekana wydziału oraz opatrzone okrągłą pieczęcią uczelni.
- kserokopię dowodu osobistego wraz z miejscem stałego zameldowania na terenie
działania Śląskiej Izby Lekarskiej.

 

Warunkiem rozpoczęcia stażu podyplomowego jest posiadanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

 

W celu uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty należy złożyć następujące dokumenty:


1. Wniosek W-1 ( druk do pobrania ze strony internetowej Izby)

2. Odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty, ewentualnie zaświadczenie wystawione przez polską szkołę wyższą o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza albo lekarza dentysty, określające numer dyplomu, który zostanie wydany, średnią ocen egzaminacyjnych za okres studiów, podpisane przez dziekana wydziału oraz opatrzone okrągłą pieczęcią uczelni.3. Orzeczenie o stanie zdrowia ( druk do pobrania ze strony internetowej Izby)
4. 2 zdjęcia legitymacyjne
5. Kserokopie dowodu osobistego
6. Kserokopię decyzji o nadania NIP (dotyczy lekarzy którzy taka decyzję posiadają)

 

W przypadku lekarza/lekarza dentysty absolwenta, który zamierza przystąpić do LEP lub LDEP w miesiącu wrześniu 2011 r., warunkiem potwierdzenia danych dla potrzeb CEM przez Okręgową Radę Lekarską jest posiadanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty LUB złożenie w Izbie kompletu wymaganych dokumentów do wydania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w terminie do dnia 7 lipca 2011 r.