Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

V Polsko-Niemieckie Sympozjum ,,Przeszłość zrozumieć - przyszłość kształtować”

data: środa, 26 październik 2011
Od 2001 r. - pamiętnej Krzyżowej - leitmotiv polsko-niemieckich, lekarskich, korporacyjnych spotkań pozostaje niezmienny. Tegorocznemu V już sympozjum, podobnie jak czterem poprzednim, przyświecało motto: Przeszłość zrozumieć - przyszłość kształtować. Wzięło w nim udział 298 lekarzy, którzy w dniach 6-8 października 2011 r. zawitali w gościnne progi Zamku Książ k. Wałbrzycha. Nie zabrakło także uznanych autorytetów i po raz pierwszy przyjaciół zza południowej granicy. Choć myśl przewodnia pozostała to sama, to formuła organizacyjna zasadniczo się zmieniła. Włączenie - z inicjatywy prezesa DRL - Śląskiej i Naczelnej Izby Lekarskiej w organizację sympozjum zaowocowało poszerzeniem jego zakresu tematycznego. Obecność lekarzy z Niemiec, Czech czy Słowacji to dowód na to, że kulturowe i historyczne bariery można i trzeba przezwyciężać. Słowa: przyjaźń, wspólnota, jedność padały podczas 3-dniowego spotkania niezliczoną ilość razy. Ich odzwierciedleniem było uroczyste wręczenie Złotych Odznak DIL. Otrzymali je: dr n. med. Maciej Hamankiewicz - prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr n. med. Jacek Kozakiewicz - prezes Śląskiej Rady Lekarskiej, prof. dr hab. n. med. Jan Schulze - prezydent Saksońskiej Izby Lekarskiej, dr Erik Bodendieck - wiceprezydent Saksońskiej Izby Lekarskiej, dr n. med. Frank Ulrich Montgomery - prezes Niemieckiej Izby Lekarskiej oraz dr n. med. Mathias Wunsch - prezes Saksońskiej Izby Lekarzy Dentystów.
V polsko-niemieckie sympozjum rozpoczęło się bardzo uroczyście. 6 października o godz. 18.00 w Sali Maksymiliana zabrzmiał Hymn Unii Europejskiej będący swoistego rodzaju symbolem pojednania i zapowiedzią dalszej, dalekosiężnej współpracy sąsiadujących ze sobą narodów. Zaproszonych gości niemieckich, przedstawicieli słowackich oraz czeskich samorządów lekarskich, Kościoła, Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Naczelnej Rady Lekarskiej, Śląskiej Rady Lekarskiej, Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, Towarzystwa Ubezpieczeniowego TU Inter-Polska S.A., Akademii Medycznej we Wrocławiu, prezydenta Wałbrzycha, wykładowców i wszystkich zebranych przywitali: dr n. med. Igor Chęciński - prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, zastępujący nieobecnego na sympozjum prof. Schulze dr Erik Bodendieck - wiceprezydent Saksońskiej Izby Lekarskiej i dr n. med. Jacek Kozakiewicz - prezes Śląskiej Izby Lekarskiej. Ich wystąpienia obfitowały w pokrzepiające stwierdzenia. „Dzięki naszym sympozjum wyraźnie widać, że lekarze w Polsce walczą często z takimi samymi problemami jak my" - konkludował dr Bodendieck, a prezes Kozakiewicz mówił: „Dzisiejsze sympozjum, łącząc historię ze współczesną medycyną, przypomina na nowo wizje nauki rozumianej jako całość. Może rzeczywiście obecne dyskusje o kwestiach etycznych w medycynie, humanistycznym podejściu do pacjenta, problemie granic technologicznego rozwoju w biomedycynie i genetyce, możliwe są do rozwiązania tylko poprzez szersze spojrzenie, zarówno to interdyscyplinarne, jak i historyczne, sięgające do źródeł wiedzy medycznej i jej rozwoju poprzez wieki. Technologie i metody pracy się starzeją i odchodzą w niepamięć, jednak wartości są ponadczasowe i niekiedy nie trzeba ich tworzyć, a tylko przypominać”.
Przemówienia powitalne wygłosili również zaproszeni goście: Christine Clauß - minister ds. socjalnych Saksonii, dr n. med. Andrzej Włodarczyk - podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia, dr n. med. Frank Ulrich Montgomery - prezes Niemieckiej Izby Lekarskiej, dr n. med. Maciej Hamankiewicz - prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr n. med. Mathias Wunsch - prezes Saksońskiej Izby Lekarzy Dentystów, dr Jan Gašič - prezydent Słowackiej Izby Dentystycznej, dr Pavel Chrz - prezydent Czeskiej Izby Dentystycznej oraz prof. Milan Dragula – prezydent Słowackiej Izby Lekarskiej. Podczas uroczystego powitania uczestników spotkania znamienne słowa padły z ust prezesa Montgomery'ego, który powiedział: „To, co wcześniej było tylko kwestią krajową, jest dzisiaj międzynarodowym, tzn. europejskim zadaniem. Tym bardziej w zjednoczonej Europie stało się ważne wspieranie intensywnej wymiany pomiędzy krajami, przede wszystkim zaś krajami sąsiadującymi ze sobą”.
Tuż po zakończeniu oficjalnej części uroczystości uczestnicy sympozjum udali się do Sali Balowej. Bankiet inauguracyjny, podczas którego wystąpił zespół Futyma Quintet, służył dalszemu zacieśnianiu więzi. W jego trakcie dr n. med. Igor Chęciński wręczył prezesom izb lekarskich pamiątkowe kryształy, a wszyscy zebrani otrzymali okolicznościową rzeźbę z brązu „Daisy" autorstwa Stanisława Wysockiego. Pokaz fajerwerków i występ „Grupy Saracen” na długo pozostanie w naszej pamięci.
Piątek, 7 października, byt dniem intensywnej pracy i wzmożonego wysiłku. Punktualnie o godz. 9.00 uczestnicy sympozjum spotkali się w Sali Balowej Zamku Książ na oficjalnym otwarciu obrad. Swoją obecnością spotkania zaszczycili: rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dr. hab. Marek Ziętek, biskup świdnicki ks. prof. dr hab. Ignacy Dec, diecezjalny kapelan służby zdrowia w Archidiecezji Wrocławskiej ks. Kazimierz Sroka oraz prezydent Wałbrzycha dr n. med. Roman Szełemej. Tego dnia Złotymi Odznakami DIL przyznanymi przez Radę DIL uhonorowani zostali: dr n. med. Maciej Hamankiewicz, dr n. med. Jacek Kozakiewicz, prof. dr hab. n. med. Jan Schulze, dr Erik Bodendieck, dr n. med. Frank Ulrich Montgomery oraz dr n. med. Mathias Wunsch. W dowód przyjaźni wręczył je uroczyście dr n. med. Igor Chęciński.
Pierwszy wykład sesji historycznej zatytułowany „Orędzie pojednania w tle zjednoczonej Europy” wzbudził ogromne zainteresowanie. Wygłosił go ks. prof. Infułat Jan Krucina, który omówił trudną drogę polsko-niemieckiego pojednania, drogę poprzez słowa „przebaczamy i prosimy o przebaczanie”. Wystąpienie to nagrodzone zostało długimi, gromkimi brawami. Rozważania psychologiczno-historyczne na temat przemian społecznych po 1989 r. dwóch sąsiadujących ze sobą narodów snuł prof. dr hab. n. med. Otto Bach. „O emocjonalnych aspektach wydarzeń czasu przełomu powinno się opowiadać z punktu widzenia niemieckiego doświadczenia” - konkludował. Na sympozjum zabrakło prof. Ireny Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich RP. W jej imieniu wystąpiła Katarzyna Łakoma Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiła historię oraz omówiła rolę i znaczenie samorządów zawodowych po 1989 r. Zachęcała przy tym uczestników spotkania do zwiększenia aktywności w sferze kreowania pozytywnego wizerunku lekarskich korporacji. Prof. dr hab. Tadeusz Sławek – b. rektor Uniwersytetu Śląskiego poruszył problem historycznego „zakotwiczenia” polityki w przeszłości. „Infamię historii trzeba przemyśleć bez gniewu i bez naglącej konieczności resentymentalnego odpowiadania podobnym na podobne (…)” - wyjaśniał. O tysiącletniej, trudnej historii Wrocławia i różnorodności kulturowej Śląska mówili kolejno: dr Maciej Łagiewski – dyrektor Muzeum Miejskiego we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek – dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski – prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w poruszający sposób przybliżył słuchaczom sylwetki lekarzy-misjonarzy zdrowia, którzy poświęcili własną wygodę dla dobra innych. Tematem „Polsko-niemieckie związki w medycynie w XVII-XX w.” przedstawionym przez prof. dr. hab. Andrzeja Kierzka – członka honorowego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji i dr n. med. Barbarę Bruziewicz-Mikłaszewską – przewodniczącą Komisji Historycznej i Kultury DRL zakończyła się pierwsza część sympozjum. W przerwie obrad w Sali Konrada odbyto się uroczyste otwarcie wernisażu Stanisława Wysockiego, znanego wrocławskiego rzeźbiarza uhonorowanego Kulturalną Nagrodą Śląska,
„Rola samorządów zawodowych. Etyka i prawa pacjenta w Europie” - tak brzmiał tytuł drugiej sesji. W jej trakcie prof. dr h.c. Karsten Vilmar – honorowy prezes Niemieckiej Izby Lekarskiej wyraził obawy dotyczące przyszłości samorządów. Zwracał uwagę na fakt, że nasilający się interwencjonizm państwowy może doprowadzić do wyparcia lekarskich korporacji. Wykład na temat miejsca samorządu zawodowego w zdecentralizowanym państwie prawa wygłosił prof. Jerzy Stępień - sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP w stanie spoczynku. Dr n. med. Andrzej Włodarczyk - podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia zapewniał natomiast, że współpraca i dialog z samorządami lekarskimi należą do ministerialnych priorytetów. Podczas trzeciej sesji dr Erik Bodendieck i dr n. med. Maciej Hamankiewicz przedstawili aktualną sytuację lekarzy i omówili współczesne problemy ochrony zdrowia. Wiceprezydent Saksońskiej Izby Lekarskiej poruszył m.in. problem nasilającego się w Niemczech deficytu lekarzy, rosnących kosztów opieki zdrowotnej, kształcenia w zakresie medycyny paliatywnej. Prezes NRL mówił o niezadawalających wynagrodzeniach, czasie pracy, emigracji zarobkowej i nietrafionym pakiecie ustaw zdrowotnych. Dr n. med. Jacek Kozakiewicz - prezes ŚRL i dr Jacek Chodorski - sekretarz DRL podzielili się z zebranymi swoimi obserwacjami na temat perspektyw zawodowych lekarzy na Górnym i Dolnym Śląsku. Zasygnalizowany został również problem odpowiedzialności cywilnej lekarzy przy transgranicznej współpracy medycznej, o której opowiadał mgr Janusz Szulik - prezes TU Inter-Polska S.A. Dr Arkadiusz Kawka - zastępca dyrektora ds. lecznictwa wielospecjalistycznego SP ZOZ w Zgorzelcu wraz z zaproszonym partnerem z Gerlitz dr Geraldem Noatz, a następnie dr Sven Spenke z Saksońskiej Izby Lekarskiej omówili temat transgranicznej służby ratowniczej. Na zakończenie wykład pt. „Psychoterapeutyczne leczenie w Polsce i w Niemczech” wygłosiła M.A., M.S. Andrea Mrazek - prezes Niemiecko-Wschodniej Izby Psychoterapeutów.
Zamykając obrady prezes DRL dr n. med. Igor Chęciński, podziękował tym, bez których nie doszłoby do tego spotkania m.in.: prezesom izb lekarskich, dr Józefowi Luli - Pełnomocnikowi ds. organizacji i finansowania V Polsko-Niemieckiego sympozjum, wykładowcom, Januszowi Szulikowi - prezesowi TU Inter-Polska S.A. - gółwnemu sponsorowi tej konferencji oraz dyrektorkom Biur DIL i ŚIL - mgr Marii Jarosz i mgr Wandzie Galwas-Prasałek.
Po pracowitym dniu uczestnicy sympozjum spotkali się na uroczystym bankiecie w Sali Pałacowej hotelu „Maria”. Koncert live greckiej grupy „Orfeusz” bardzo się podobał, ale prawdziwy zachwyt wzbudził występ zespołu „Sygit Band”. Gdy na scenie pojawili się jego członkowie, a wśród nich dr n. med. Paweł Wróblewski (grał na harmonijce ustnej) i dr n. med. Andrzej Wojnar (śpiewał) na sali rozległy gromkie brawa.
8 października odbyło się jeszcze wyjazdowe posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej, a uczestnicy sympozjum mieli okazję zwiedzić urokliwe okolice Zamku Książ.
 
 
Magdalena Łachut
 
Referat „Perspektywy zawodowe lekarzy specjalistów na obszarze Izb Lekarskich: Śląskiej i Dolnośląskiej – problemy demograficzne” przedstawiony wspólnie na Sympozjum w Książu przez dr n. med. Jacka Kozakiewicza – prezesa ORL w Katowicach i dr Jacka Chodorskiego – sekretarza ORL we Wrocławiu.

Załączniki