Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

Refundacja-list Prezesa NRL

data: sobota, 17 grudzień 2011

16 grudnia 2011 roku po posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował do wszystkich Lekarzy i Lekarzy Dentystów list o następującej treści:

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Lekarze i Lekarze Dentyści

W ostatnich tygodniach w centrum działań naszego samorządu znalazły się zapisy dotyczące wypisywania recept na leki refundowane. Zajmowaliśmy się interpretowaniem przepisów i ich zastosowaniem w naszych gabinetach. Dwa tygodnie temu podjęliśmy decyzję, aby od 1 stycznia 2012 każdy z nas wypisywał receptę na leki refundowane z adnotacją "refundacja do decyzji NFZ". Decyzja wzbudziła wiele dyskusji oraz nadziei na wprowadzenie zmian, których domaga się nasze środowisko.

W tych ostatnich tygodniach zostałem podbudowany poparciem skonstruowanej przez nas petycji przeciwstawiającej się narzucanym nam obowiązkom administracyjnym. Tylko na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej zrobiło to ponad 15 tysięcy osób. Nie ulega więc wątpliwości, że jesteśmy bardzo mocno przekonani, iż zmiany są niezbędne i mam nadzieję, że również politycy takich wątpliwości nie mają. Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom Lekarzom i Lekarzom Dentystom, którzy na różne sposoby wyrazili poparcie dla zmian przepisów.

Zdając sobie sprawę, że przekazy medialne mogły niezbyt dokładnie oddawać to, co zostało ustalone i czego możemy w najbliższym czasie oczekiwać chciałbym zaznaczyć, że Naczelna Rada Lekarska podjęła decyzję o zawieszeniu uchwały z 2 grudnia br. zdając sobie sprawę, że naprawienie źle skonstruowanych przepisów musi zająć trochę czasu. Sądzę też, że Minister Zdrowia zasługuje na początku pełnienia urzędu na zaufanie. Dlatego z uwagą zapoznaliśmy się z propozycjami doraźnych rozwiązań w formie komunikatów Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ, które do czasu wprowadzenia zmian w ustawach mogą ograniczyć negatywne skutki wprowadzanych przepisów. Pan Minister wykazał pozytywne podejście do większości podnoszonych przez środowisko problemów i kilkakrotnie wyraził chęć rozmawiania z samorządem o możliwych rozwiązaniach.

Wiem doskonale, że przedstawione dziś propozycje nie są rozwiązaniem, na których nam docelowo zależy. Nadrzędny postulat mówiący, że uprawnienie pacjenta do otrzymania leku refundowanego powinno być realizowane przez płatnika po wskazaniu przez lekarza lub lekarza dentystę na recepcie, jakiego leku pacjent potrzebuje, jest nadal aktualny. Nie ustępujemy w dążeniu do tego abyśmy wszyscy w procesie leczenia nie byli obciążeni zbędną biurokracją i uciążliwościami administracyjnymi. Powołany dziś przez Naczelną Radę Lekarską zespół będzie dbał o to, by obiecane przez Pana Ministra prace nad zmianami przepisów uwzględniały oczekiwania naszego środowiska.

Mam nadzieję, że Pan Minister i Prezes NFZ spełnią obietnice i otrzymamy dokumenty, które będą tymczasowo regulowały zasady wystawiania recept na leki refundowane. Zwracam się do Was Koleżanki i Koledzy, abyście zapoznali się z nimi i zgłaszali nam wszystkie przypadki, w których praktyki aptek czy NFZ będą niezgodne z interpretacją przedstawioną przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Postaram się też, aby Wasze wątpliwości były powszechnie dostępne, jeśli tylko wyrazicie taką wolę.

Nasza zaplanowana akcja z 2 grudnia br. została zawieszona do czasu zbliżającego się Krajowego Zjazdu Lekarzy. Myślę, że to wystarczający czas na sprawdzenie intencji i możliwości Ministerstwa Zdrowia. Zdajemy sobie sprawę, że cierpliwość naszego środowiska jest już bardzo ograniczona. Apeluję, abyśmy mimo to spróbowali rozwiązać stworzone niewłaściwymi przepisami problemy w drodze współpracy, dla dobra naszych pacjentów. Wyjątkowa mobilizacja i jednomyślność Koleżanek i Kolegów w proteście przeciwko represyjnej biurokratyzacji naszej pracy powinny być też zrozumiałym sygnałem dla polityków. Te przepisy muszą szybko ulec zmianie.

Jakiekolwiek informacje sugerujące, że godzimy się na wprowadzane przepisy są nieprawdziwe. Zgody na nie być nie może i nie będzie. Jeżeli nasze postulaty nie będą uwzględniane, protest powróci ze zdwojoną siłą, a politycy utracą resztki zaufania.

W wielu miejscach tego listu pisałem o nadziei, która zawsze jest ważną częścią naszych myśli o nadchodzącym Nowym Roku i życzeń. Życzę nam wszystkim abyśmy mogli spokojnie przeżyć Boże Narodzenie i aby Nowy Rok jak najszybciej przyniósł oczekiwane przez nas zmiany na lepsze.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Maciej Hamankiewicz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej