Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

Komunikat

data: piątek, 06 styczeń 2012
                                                           KOMUNIKAT PREZESA ORL
Jesteśmy  po  kolejnych, trudnych rozmowach i negocjacjach zmierzających do osiągnięcia naszego celu – bezpieczeństwa dla  wykonywania  zawodu  lekarza, co jest nierozerwalnie związane  z bezpieczeństwem  naszych chorych.  Dobro chorych  jest  przedmiotem naszej szczególnej uwagi i troski.  Na  podkreślenie zasługuje fakt, że  negocjacje w dniu 4 stycznia  br. odbywały się  z udziałem przedstawicieli kilku organizacji lekarskich.
 Uzyskaliśmy, tym razem już pisemne, istotne z punktu widzenia  interesów pacjenta, lekarzy i lekarzy dentystów zobowiązania Ministra Zdrowia do dokonania zmian w ustawie refundacyjnej, realizujące większość  postulatów środowiska lekarskiego.

Oczekujemy na niezwłoczne przedstawienie przez Ministra Zdrowia    szczegółowego  sposobu realizacji złożonych  pisemnie obietnic, tj. konkretnych zmian w prawie, a także wydania przez Prezesa NFZ komunikatu o nie nakładaniu  kar.

Jestem w stałym kontakcie  ze  środowiskiem  aptekarskim,  przede wszystkim z Prezesem Śląskiej Rady Aptekarskiej. Współpraca ta, bardzo wysoko  oceniana  na  szczeblu krajowym, pozwala  w  tym trudnym okresie na  minimalizowanie  niedogodności  dla  wszystkich zainteresowanych  stron.
Serdecznie dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, w tym także  kierującym wieloma organizacjami lekarskimi, za udzielane wsparcie i  solidarną  postawę.
Z  licznych  rozmów i informacji wynika, że jednogłośnie przyjęta Uchwała  Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia  28  grudnia  2011  r.w której uznano za uzasadnione postępowanie Koleżanek i Kolegów polegające na dokonywaniu na receptach adnotacji „refundacja leku do decyzji NFZ” -   była powszechnie  oczekiwana  i  jest  nadal ważnym przesłaniem dla nas wszystkich.  (treść  Uchwały  załącznikiem do  niniejszego  Komunikatu ).
W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej, zgodnie z treścią komunikatu z dnia 2 stycznia 2012 r., deklaruję  dalsze  działania, mające na celu ochronę Koleżanek i Kolegów  przed ponoszeniem odpowiedzialności za niezawinione uchybienia w stosowaniu nowych przepisów, w tym zapewnianie pomocy prawnej  lekarzom, którzy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jestem przekonany, że nie braknie nam  dalszej determinacji, zwłaszcza iż nie walczymy o przywileje, a  jedynie o bezpieczne  warunki  udzielania świadczeń medycznych i wykonywania zawodu lekarza. 
Po raz kolejny uprzejmie proszę o stałe śledzenie naszej strony internetowej i  bezpośrednie komunikowanie się  w koniecznych przypadkach z Biurem Śląskiej  Izby Lekarskiej, gdyż informacje przekazywane przez niektóre środki masowego przekazu nie zawsze zawierają istotne z naszego punktu widzenia stanowiska.
Oczekujemy, że  podczas najbliższego, nadzwyczajnego posiedzenia  w dniu 13 stycznia br. Naczelna Rada Lekarska  właściwie  oceni  spełnienie  przez  władze państwowe  złożonych wobec pacjentów i  lekarzy zobowiązań.
 
Katowice , 6 stycznia  2012  r.

 

Prezes  ORL

Jacek Kozakiewicz

 

dodał Przemysław Skiba 

Załączniki