Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

Wspólny komunikat prezesów śląskich izb – lekarskiej i aptekarskiej

data: poniedziałek, 16 styczeń 2012
 Komunikat prezesów Śląskiej Izby Lekarskiej i Śląskiej Izby Aptekarskiej na temat bieżącej sytuacji związanej z wprowadzaniem od 1 stycznia 2012 roku  ustawy refundacyjnej
 
16 stycznia 2012 roku w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się kolejne spotkanie prezesów Okręgowej Rady Lekarskiej (ORL) w Katowicach Jacka Kozakiewicza i Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej (RŚIA) Piotra Brukiewicza.
Spotkanie w całości zostało poświęcone bieżącej sytuacji związanej wprowadzaniem od 1 stycznia 2012 zapisów ustawy refundacyjnej.
Prezes ORL w imieniu śląskiego samorządu lekarskiego przekazał prezesowi RŚIA wyrazy solidarności i wsparcia w dążeniu do uwzględnienia w nowelizowanej ustawie refundacyjnej postulatów i poprawek zgłaszanych przez środowisko aptekarskie. Poprawki te obejmują m.in. zmianę zapisów o karaniu aptek, w tym wprowadzenie możliwości odwoływania się do sądów powszechnych od decyzji kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia i były zawarte w projekcie nowelizacji ustawy przedłożonym przez Ministra Zdrowia (w nawiązaniu do uzgodnień podczas spotkania przedstawicieli środowisk medycznych z Ministrem Zdrowia, które miało miejsce 4 stycznia br. w Warszawie). 
Prezes Jacek Kozakiewicz przekazał prezesowi Piotrowi Brukiewiczowi rekomendacje dotyczące zasad wypisywania recept przez lekarzy i lekarzy dentystów przyjęte w stanowisku Naczelnej Rady Lekarskiej z 13 stycznia br. Prezes ŚIA odniósł się z uznaniem do wyżej wymienionych rekomendacji wskazując, że pozwolą one na niezakłóconą realizację recept lekarskich, a chorym na dostęp do najtańszych odpowiedników substancji zapisanych przez lekarzy.
Kierując się należną troską o chorych, dla zapewnienia ciągłości w realizacji świadczeń ustalono, że do końca bieżącego tygodnia w województwie śląskim realizowane będą, z uwzględnieniem należnej refundacji recepty, które zostały oznaczone pieczątką „refundacja leku do decyzji NFZ”, (z powodu wcześniejszego ich wystawienia lub braku możliwości zapoznania się lekarzy z aktualnymi rekomendacjami).
 

 

 

 
Jacek Kozakiewicz
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
 
Piotr Brukiewicz
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach

 

 
 dodał Przemysław Skiba

Załączniki