Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

NEKROLOG

data: wtorek, 14 luty 2012
Z głębokim żalem i wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi
śp.
dr n. med. Andrzeja Stańkowskiego
oddanego dla  samorządu lekarskiego, wieloletniego Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, delegata na okręgowe zjazdy lekarzy, członka Okręgowej Komisji Wyborczej i Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego. 
Wyróżnionego Złotą Odznaką „Zasłużony dla lekarzy Pro Medico”.

Odszedł wybitny Lekarz, Mistrz i Nauczyciel, a przede wszystkim Wspaniały Człowiek, 
nasz Drogi Przyjaciel i nieoceniony Współpracownik

Rodzinie i Najbliższym składam najgłębsze wyrazy współczucia
 
 
Jacek Kozakiewicz 
Prezes  Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 
 
Wspomnienie
dr n. med. Andrzej Stańkowski

Studia na Wydziale Lekarskim ŚAM ukończył w 1975 r. i rozpoczął pracę nauczyciela akademickiego, którą kontynuował do 1995 r. Stopień naukowy dr n. med. uzyskał w 1983 r. W Śląskiej Akademii Medycznej pełnił funkcję adiunkta i zastępcy kierownika III Kliniki Chirurgii Ogólnej w Bytomiu. W 1995 r. objął stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach. Dodatkowo (w latach 1983-2000) był ordynatorem Oddziału Chirurgii Szpitala Aresztu Śledczego w Bytomiu. Przez  25 lat  był konsultantem ds. chirurgii ogólnej i traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. Autor i współautor 105 publikacji, w tym skryptu z zakresu chirurgii urazowej. Twórca nowatorskich prac z zakresu laparoskopii, replantacji kończyn oraz zastosowania lasera w chirurgii. W tarnogórskim szpitalu stworzył ośrodek endoskopii diagnostycznej i zabiegowej przewodu pokarmowego oraz pododdział chemioterapii. 
Pod jego kierownictwem specjalizację uzyskało 12 lekarzy. 
Zaangażowany w działalności samorządu lekarskiego. Delegat na OZL – IV - VI kadencji
Z-ca OROZ - IV - VI kadencji .Członek Okręgowej Komisji Wyborczej – IV - V kadencji ,
wieloletni aktywny członek Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego.
Był też biegłym sądowym, prowadził wykłady z zakresu opiniowania sądowo-lekarskiego: „Badanie podejrzanych, oskarżonych i osób pozbawionych wolności” w ramach kursu specjalizacyjnego „Zdrowie Publiczne” organizowanego przez ŚIL.
Wyróżniony Złotą Odznaką „Zasłużony dla lekarzy Pro Medico”.