Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

KOMUNIKAT

data: środa, 22 luty 2012

Komunikat ze spotkania Zespołu Naczelnej Rady Lekarskiej ds. współpracy z Ministrem Zdrowia w zakresie ustawy refundacyjnej i innych aktów prawnych z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, które odbyło się w dniu 21 lutego 2012 r. w Warszawie.

1. 17 lutego 2012 roku (piątek) Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej przekazał członkom Zespołu wystosowane w imieniu Ministra Bartosza Arłukowicza przez Pana Konrada Korbińskiego, Dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia, zaproszenie do spotkania w 21 lutego o godz. 17.00 w Warszawie. W zaproszeniu nie podano żadnego planowanego programu merytorycznego, wspomniano natomiast, że w spotkaniu może wziąć udział ze strony Zespołu maksymalnie 9 osób.
2. Pomimo, że:
- zaproszenie zostało wysłane zaledwie z 3 dniowym wyprzedzeniem (obejmującym dni weekendu)
- nie podano żadnej tematyki spotkania
Uwzględniając prośbę Prezesa NRL członkowie Zespołu postanowili przyjąć zaproszenie, co dla wielu z nas oznaczało niemały wysiłek związany z koniecznością dokonania gwałtownych zmian w swoich kalendarzach i planach zawodowo-samorządowych.
3. Na spotkanie nie przybył Minister Zdrowia Pan Bartosz Arłukowicz; przyczyny nieobecności pana Ministra nie podano.
a. w spotkaniu, obok Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza i członków Zespołu, uczestniczyli zaproszeni przez Ministra przedstawiciele samorządu aptekarskiego (z prezesem NRA) oraz organizacji pacjentów, podobnie jak podczas spotkania w dniu 4 stycznia. Zatem nie było to spotkanie Zespołu NRL z Ministrem Zdrowia jak wynikało to z treści zaproszenia;
b. na spotkanie nie zostali zaproszeni przedstawiciele innych organizacji lekarskich, nie uczyniono tego także po przekazaniu w trakcie spotkania przez członków Zespołu informacji, iż przed gmachem Minterstwa Zdrowia oczekują przedstawiciel Konsylium 24;
4. Spotkanie rozpoczął podsekretarz stanu Pan Cezary Rzemek (nie będący lekarzem), ze strony MZ obecni byli także:
a. dyrektor Gabinetu Politycznego K. Korbiński
b. dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego J. Bydłoń
c. przedstawicielka Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
5. Po krótkim wystąpieniu Prezesa NRL, który krytycznie odniósł się do projektu rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, w imieniu Zespołu zabrał głos Jacek Kozakiewicz, który podkreślił:
a. Zespół został powołany przez NRL do pracy koncepcyjno-eksperckiej w zakresie najważniejszych aktów legislacyjnych dotyczących ustawy refundacyjnej i aktów wykonawczych;
b. Pomimo obustronne złożonych deklaracji 4. stycznia dotyczących współpracy w przygotowaniu m.in. rozporządzenia receptowego oraz wystosowania przez przewodniczącego Zespołu w dniu 24 stycznia prośby o pilne spotkanie, przygotowano w MZ - bez udziału Zespołu - projekt rozporządzenia o receptach lekarskich i przekazano go do zaopiniowania organizacjom społecznym;
c. Nie zostały zatem spełnione deklaracje przekazane przez Ministra Zdrowia 4. stycznia, co niestety po raz kolejny istotnie obciąża zaufanie do składanych obietnic i zapowiedzi.
6. Przewodniczący Zespołu przypomniał, że stanowisko w sprawie projektu przekazało już w imieniu samorządu lekarskiego Prezydium NRL:
a. wskazał na konieczność ustalenia ścisłego harmonogramu współpracy Zespołu z Ministrem Zdrowia, obejmującego zarówno zakres tematyczny jak i kalendarium spotkań.
b. po raz kolejny zadeklarował gotowość Zespołu do prac nad nowym projektem, uwzględniającym dotychczasowe ustalenia oraz postulaty samorządu lekarskiego i wielu innych organizacji lekarskich.
7. Pan Wiceminister Cezary Rzemek usiłował rozpocząć szczegółową, jak podkreślał merytoryczną dyskusję, dotyczącą obecnego projektu pomimo, że uczestnicy spotkania nie znali przekazanych Ministrowi Zdrowia uwag i zastrzeżeń innych organizacji.
8. Po kilkuminutowej przerwie (na wniosek Zespołu NRL), w imieniu Zespołu Jacek Kozakiewicz oświadczył, że niecelowe jest wobec powyższego dalsze debatowanie. Wskazał na pilną konieczność rozpoczęcia prac nad nowym projektem (po przekazaniu członkom Zespołu uwag i zastrzeżeń wszystkich opiniujących organizacji).
9. Do stanowiska Zespołu ze zrozumieniem odnieśli się przedstawiciele samorządu aptekarskiego i organizacji pacjentów.
10. Wobec powyższego ok. godz. 18-ej spotkanie zakończyło się.

W imieniu Zespołu
Jacek Kozakiewicz

Warszawa, 21 lutego 2012 r.