Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

ZMIANY W REJESTRZE PRAKTYK LEKARSKICH

data: niedziela, 06 maj 2012

Koleżanki i Koledzy!
Przypominamy że zgodnie z art. 208 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej w terminie do 30.06.2012 r. należy zarejestrować praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z podmiotami leczniczymi (kontraktami). Zgodnie z art. 20 miejscem wezwania nie może być przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, zatem od 01.07.2012 r. nie będzie można wykonywać świadczeń zdrowotnych na podstawie umów kontraktowych w ramach praktyki wyłącznie w miejscu wezwania potocznie „praktyki na wezwanie”.

W celu dokonania rejestracji praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego należy złożyć w Śląskiej Izbie Lekarskiej:
1) wniosek (dostępny na  naszej stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY POTRZEBNE DO…)
2) wpis do ewidencji działalności gospodarczej pobrany ze strony www.ceidg.gov.pl
Numer PKD powinien być zgodny z rodzajem praktyki: 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna, 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna.
W przypadku  posiadania w pozycji: firma przedsiębiorcy lub w pozycji: adres zapisu: „na wezwanie” itp. należy ten zapis usunąć lub dodać zapis: „praktyka w przedsiębiorstwie  podmiotu leczniczego”.

3) umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: podmiotu wykonującego działalność leczniczą bądź lekarza wykonującego zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
4) potwierdzenie dokonania opłaty za wpis (72 zł)