Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
AAA

ZMIANY W REJESTRZE PRAKTYK LEKARSKICH

data: niedziela, 06 maj 2012

Koleżanki i Koledzy!
Przypominamy że zgodnie z art. 208 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej w terminie do 30.06.2012 r. należy zarejestrować praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z podmiotami leczniczymi (kontraktami). Zgodnie z art. 20 miejscem wezwania nie może być przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, zatem od 01.07.2012 r. nie będzie można wykonywać świadczeń zdrowotnych na podstawie umów kontraktowych w ramach praktyki wyłącznie w miejscu wezwania potocznie „praktyki na wezwanie”.

W celu dokonania rejestracji praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego należy złożyć w Śląskiej Izbie Lekarskiej:
1) wniosek (dostępny na  naszej stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY POTRZEBNE DO…)
2) wpis do ewidencji działalności gospodarczej pobrany ze strony www.ceidg.gov.pl
Numer PKD powinien być zgodny z rodzajem praktyki: 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna, 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna.
W przypadku  posiadania w pozycji: firma przedsiębiorcy lub w pozycji: adres zapisu: „na wezwanie” itp. należy ten zapis usunąć lub dodać zapis: „praktyka w przedsiębiorstwie  podmiotu leczniczego”.

3) umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: podmiotu wykonującego działalność leczniczą bądź lekarza wykonującego zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
4) potwierdzenie dokonania opłaty za wpis (72 zł)