Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

KOMUNIKAT ŚLĄSKICH IZB LEKARSKIEJ I APTEKARSKIEJ W KATOWICACH Z 3 LIPCA 2012 ROKU

data: wtorek, 03 lipiec 2012

Dzisiaj odbyło się posiedzenie członków Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej pod przewodnictwem prezesa ŚIA Piotra Brukiewicza z udziałem Jacka Kozakiewicza prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

Tematem spotkania było przedstawienie aktualnej sytuacji i postulatów środowiska lekarskiego oraz wypracowanie wspólnych metod postępowania przy realizacji recept wystawianych na drukach zgodnych ze wzorem opracowanym przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz opatrzonych pieczęcią „Refundacja leku do decyzji NFZ”.

Rada ŚIA, będąc w takiej samej sytuacji wobec NFZ jak środowisko lekarskie,  wyraziła zrozumienie i zdecydowane poparcie dla stanowiska oraz działań podejmowanych przez Naczelną i Śląską Izbę Lekarską (wprowadzenie tzw. akcji receptowej) a także dokonała negatywnej oceny praktyk Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wspólnie zastanawiano się nad środkami, których zastosowanie mogłoby uchronić pacjentów przed obciążaniem ich nadmiernymi kosztami związanymi z realizacją recept w aptekach.
Zwrócono uwagę, że prawo pacjenta do refundacji leku zostało mu de facto odebrane, a odpowiedzialność za korzystanie z przysługujących mu, z racji ubezpieczenia praw, została przerzucona na lekarzy i aptekarzy, którzy nie będąc beneficjentami
refundacji są zmuszeni do ponoszenia pełnej odpowiedzialności wobec NFZ. 

Wspólnie uważamy, że:

- Pacjenta posiadającego prawo do refundowanych leków nie powinny dotyczyć umowy zawierane między lekarzami i aptekarzami, a NFZ-em.

- Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu powinien wystawiać recepty przede wszystkim zgodnie ze swoją wiedzą medyczną

- Aptekarz posiadający prawo wykonywania zawodu powinien dyspensować leki przede wszystkim zgodnie ze swoją wiedzą farmaceutyczną.

- Dla uzdrowienia systemu refundacji i aby pacjent mógł w pełni korzystać z przysługujących mu uprawnień, należy odejść od indywidualnych umów zawieranych z aptekarzami i lekarzami, dotyczących  realizacji i wystawiania recept na leki refundowane.
Na szczeblu centralnym powinny zostać zawarte porozumienia między Naczelną Radą Lekarską, Naczelną Radą Aptekarską a Ministrem Zdrowia, które regulowałyby podstawowe kwestie. Sprawy kar, naruszeń obowiązującego prawa i rozliczeń finansowych, winny być egzekwowane w oparciu o  odpowiednie rozporządzenie w sprawie recept.

- Celem systemu opieki zdrowotnej powinno być leczenie pacjenta, a nie koncentrowanie się nad stroną formalną i dopełnianiem biurokratycznych procedur.

Lekarze mają leczyć, aptekarze dyspensować leki i realizować recepty, Fundusz refundować zgodnie z uprawnieniami pacjenta.

 

dr farm. Piotr Brukiewicz                                        dr n. med. Jacek Kozakiewicz
prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej                  prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach                                                          w Katowicach