Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

APEL W SPRAWIE AKCJI PROTESTACYJNEJ

data: środa, 04 lipiec 2012

APEL

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 4 lipca 2012 r.

w sprawie akcji protestacyjnej

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach zwraca się do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, by w trybie pilnym w uzgodnieniu z prezesami okręgowych rad lekarskich dokonać wszechstronnej analizy prowadzonej akcji protestacyjnej.

Zdaniem Prezydium ORL w Katowicach należy rozważyć wytypowanie przez samorząd lekarski mediatorów zewnętrznych, którzy podejmą działania prowadzące do ostatecznego uzgodnienia stanowisk samorządu lekarskiego, NFZ i Ministerstwa Zdrowia w kwestii wystawiania przez lekarzy i lekarzy dentystów recept na leki refundowane.

Uważamy, że celowe byłoby również pozyskanie opinii prawnych dotyczących:
a) zasadności funkcjonowania umów,
b) adekwatności kar określonych w paragrafie 9 umowy stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 38/2012/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom,
c) oceny precyzyjności definicji użytych w paragrafie 9 w/w umowy, a zwłaszcza w ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 1 pkt. 1 lit. c

 


     Zastępca Sekretarza                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                                       Jacek Kozakiewicz

Załączniki