Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

MARSZAŁEK GOŚCIEM PREZYDIUM ORL

data: czwartek, 02 sierpień 2012

1 sierpnia 2012 na zaproszenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Jacka Kozakiewicza pan Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz był gościem posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.
 

Głównym tematem spotkania było omówienie  bieżących problemów ochrony zdrowia  w woj. śląskim i  planowanych działań  samorządu wojewódzkiego  w  najbliższych miesiącach.

Śląski samorząd lekarski zwrócił uwagę na złą kondycję finansową polskiej ochrony zdrowia w kontekście większości krajów europejskich oraz istotne dysproporcje dotyczące finansowania ochrony zdrowia w województwie śląskim na tle innych regionów kraju. Przedstawiono m.in. dane pokazujące wysokość odprowadzanych składek zdrowotnych przez mieszkańców naszego województwa, które z roku na rok są zdecydowanie większe od środków przekazywanych Śląskiemu Oddziałowi NFZ. Województwo śląskie w latach 2008 – 2010 otrzymało na finansowanie świadczeń w ramach NFZ o 1 305 666 tys. zł mniej, niż w tym samym okresie odprowadziło z tytułu składki zdrowotnej.
Przedstawiono także krytyczną ocenę dotyczącą procedury kontraktowania świadczeń medycznych przez NFZ na 2012 rok. Z danych przedstawionych przez Śląską Izbę Lekarską wynikają istotne rozbieżności w wysokości kontraktów między jednostkami o podobnej strukturze. Dla większości dużych szpitali na terenie naszego województwa zaplanowano niższe kontrakty niż te, jakie otrzymały w roku ubiegłym.
Zdaniem samorządu duża liczba wysokospecjalistycznych placówek ochrony zdrowia i zbyt mała liczba środków przyznanych przez NFZ na świadczenia, wynikająca m.in. z obecnego algorytmu podziału środków z budżetu NFZ między poszczególne województwa powoduje, że większość jednostek ochrony zdrowia w województwie śląskim jest permanentnie niedofinansowana.
W trakcie rozmowy z Marszałkiem Matusiewiczem postulowano konieczność określenia długofalowego programu dotyczącego zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców województwa i finansowego zabezpieczenia świadczeń, zwłaszcza w dużych wielospecjalistycznych szpitalach. Przekształcenia nie mogą stanowić zasłony dymnej, za którą usiłuje się ukryć rzeczywistą, trudną sytuację jednostek ochrony zdrowia w naszym województwie.

Spotkanie miało miejsce w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej, na jego zakończenie ustalono, że podobne spotkanie Marszałka z Prezydium ORL odbędzie się jesienią br.