Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

MARSZAŁEK GOŚCIEM PREZYDIUM ORL

data: czwartek, 02 sierpień 2012

1 sierpnia 2012 na zaproszenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Jacka Kozakiewicza pan Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz był gościem posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.
 

Głównym tematem spotkania było omówienie  bieżących problemów ochrony zdrowia  w woj. śląskim i  planowanych działań  samorządu wojewódzkiego  w  najbliższych miesiącach.

Śląski samorząd lekarski zwrócił uwagę na złą kondycję finansową polskiej ochrony zdrowia w kontekście większości krajów europejskich oraz istotne dysproporcje dotyczące finansowania ochrony zdrowia w województwie śląskim na tle innych regionów kraju. Przedstawiono m.in. dane pokazujące wysokość odprowadzanych składek zdrowotnych przez mieszkańców naszego województwa, które z roku na rok są zdecydowanie większe od środków przekazywanych Śląskiemu Oddziałowi NFZ. Województwo śląskie w latach 2008 – 2010 otrzymało na finansowanie świadczeń w ramach NFZ o 1 305 666 tys. zł mniej, niż w tym samym okresie odprowadziło z tytułu składki zdrowotnej.
Przedstawiono także krytyczną ocenę dotyczącą procedury kontraktowania świadczeń medycznych przez NFZ na 2012 rok. Z danych przedstawionych przez Śląską Izbę Lekarską wynikają istotne rozbieżności w wysokości kontraktów między jednostkami o podobnej strukturze. Dla większości dużych szpitali na terenie naszego województwa zaplanowano niższe kontrakty niż te, jakie otrzymały w roku ubiegłym.
Zdaniem samorządu duża liczba wysokospecjalistycznych placówek ochrony zdrowia i zbyt mała liczba środków przyznanych przez NFZ na świadczenia, wynikająca m.in. z obecnego algorytmu podziału środków z budżetu NFZ między poszczególne województwa powoduje, że większość jednostek ochrony zdrowia w województwie śląskim jest permanentnie niedofinansowana.
W trakcie rozmowy z Marszałkiem Matusiewiczem postulowano konieczność określenia długofalowego programu dotyczącego zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców województwa i finansowego zabezpieczenia świadczeń, zwłaszcza w dużych wielospecjalistycznych szpitalach. Przekształcenia nie mogą stanowić zasłony dymnej, za którą usiłuje się ukryć rzeczywistą, trudną sytuację jednostek ochrony zdrowia w naszym województwie.

Spotkanie miało miejsce w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej, na jego zakończenie ustalono, że podobne spotkanie Marszałka z Prezydium ORL odbędzie się jesienią br.