Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

SPOTKANIE SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNE "POWITANIE JESIENI"

data: piątek, 31 sierpień 2012

Komisja ds. Młodych Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej
zaprasza młodych i czujących się młodo lekarzy na
szóste już spotkanie szkoleniowo-integracyjne

”Powitanie Jesieni”
Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 6-7 października
w Hotelu Stok w Wiśle

Plan spotkania:

sobota 6 października
godz. od 14.00 przyjazd zakwaterowanie
godz. 16.00 - 17.30 wykład I-
Paszcza lwa i ja, czyli trudne relacje szef-pracownik
godz. 17.30 - 18.00 przerwa kawowa
godz. 19.00 - do  ?   kolacja bankietowa +dyskoteka

niedziela 7 października
godz. 08.00 - 10.00 śniadanie
godz. 10.00 - 11.30 wykład II-
Rejestracja i prowadzenie praktyki lekarskiej krok po kroku.
godz. 11.30 - 12.00 przerwa kawowa
godz. 10.00 - 12.00 wykwaterowanie, wyjazd uczestników

Koszt uczestnictwa:

120 złotych lekarze
150 złotych osoby towarzyszące nie będące lekarzami

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Śląska Izba Lekarska
ul. Grażyńskiego 49a
40-126 Katowice
43 1020 2313 0000 3102 0020 0246

z dopiskiem "Powitanie Jesieni"

Zgłoszenia przyjmuje do dnia 30 września

Rafał Kiełkowski
tel. 668 266 183
lub www@izba-lekarska.org.pl

 

 

Wykłady dla uczestników spotkania szkoleniowo-integracyjnego „Powitanie Jesieni”
Udział w wykładach premiowany będzie punktami edukacyjnymi


Miejsce: Hotel Stok, Wisła
Data: 6,7 października 2012
Organizator: Komisja ds Młodych Lekarzy  Śląskiej Izby Lekarskiej

Wykład I

Tytuł:
Paszcza lwa i ja, czyli trudne relacje szef-pracownik

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej efektywnej komunikacji z przełożonym i  z zespołem, rozwijania zdolności współpracy, stylów zarządzania, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych w relacji pracownik-szef, diagnozowania konfliktów i sytuacji mobbingu ,poznanie metod rozwiązywania sytuacji trudnych.

Cele szczegółowe:
poznanie zasad rządzących efektywną komunikacją, przedstawienie metod konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, umiejętność rozróżnienia konfliktu i mobbingu, poznanie stylów zarządzania szef a szef-lider, różnica w podejściu do pracownika.

Metody i narzędzia stosowane podczas zajęć:
Zajęcia mają charakter wykładowo - warsztatowy: dyskusje, odgrywanie ról, opisy sytuacji i przypadków itp.

Program szkolenia:
obejmuje trzy poniższe bloki tematyczne:

1.Komunikacja dobra i zła
-komunikacja – definicja, proces
-teoria Von Thuna
-analiza transakcyjna
-trójkąt dramatyczny
-informacja zwrotna
-sztuka argumentacji
-pytania i parafrazy
-stawianie granic i sztuka mówienia „NIE” – język żyrafy i język szakala
2.Style zarządzania, czyli ja w oczach szefa
-szef-lider
-kultura organizacji
-etapy rozwoju pracownika a style zarządzania
-„gry” w zespole
3.Konflikt i mobbing – diagnoza i drogi wyjścia
-konflikt – wyzwanie czy problem?
-metody rozwiązywania  konfliktów
-mobbing –diagnoza, fazy i drogi wyjścia

Czas trwania:
Szkolenie trwa dwie godziny, które poświęcone będą na wykład z prezentacją przykładów trudnych relacji szef-pracownik oraz na ćwiczenia praktyczne.

Wykładowca:
Elżbieta Sołtysek -Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz pierwszej edycji Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem Jacka Santorskiego. Odbyła sześciomiesięczne szkolenie dla trenerów „Training the Trainers” prowadzone przez Duńską Szkołę Administracji Publicznej we współpracy z West Midland Enterprise. Od przeszło 15 lat piastuje stanowiska kierownicze. Ma na swoim koncie zbudowanie od podstaw (rekrutacja, coaching) zespołu. Ukończyła specjalistyczne szkolenie z mediacji cywilnych i gospodarczych prowadzone przez Polskie Centrum Mediacji oraz liczne szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacji mobbingu.


Wykład II

Tytuł:
Rejestracja i prowadzenie praktyki lekarskiej krok po kroku.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej procesu rejestracji praktyki lekarskiej i zasad jej prowadzenia zgodnie z aktualnymi wymogami prawa.
Program wykładu:

-formy wykonywania zawodu lekarza
-rodzaje praktyk lekarskich
-etapy rejestracji praktyki lekarskiej
-zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w praktyce lekarskiej
-podstawy prawne funkcjonowania praktyki lekarskiej

Czas trwania:
2 godz. przeznaczone na wykład i zadawanie pytań.

Wykładowca:
Rafał Kiełkowski – Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, ukończył studia podyplomowe Prawo w Ochronie Zdrowia, lekarz stomatolog prywatnie praktykujący od 15 lat, przewodniczący Komisji ds. Praktyk Lekarskich ŚIL,


 

 

 

dodał
Rafał Kiełkowski