Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

data: wtorek, 24 sierpień 2010

Wnioski z dyskusji jaka w ostatnim czasie toczyła się na forum młodego lekarza nt. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy dla Państwa wiadomości naszą opinię dotyczącą projektu rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie o specjalizacjach lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.2005.213.1779).

Z uwagi na, naszym zdaniem, zdecydowanie negatywny wpływ proponowanej regulacji na jakość kształcenia lekarzy, funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej oraz zdrowie ludzi, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszą opinią i podjęcie działań, które uznacie Państwo za właściwe.Łódź dn. 20.08.2010

Szanowna Pani Minister,

My niżej podpisani, z racji sprawowanych obecnie i w przeszłości funkcji publicznych i społecznych, od wielu lat obeznani w problematyce zmieniających się regulacji prawnych w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy z zaniepokojeniem przyjęliśmy "Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów" przekazany do konsultacji społecznych w dniu 9 sierpnia br.

Krytycznie oceniamy większość proponowanych zmian, nie podzielamy argumentacji przedstawionej w ich uzasadnieniu oraz uważamy za błędną załączoną do projektu ocenę skutków regulacji w zakresie wpływu regulacji na funkcjonowanie przedsiębiorstw, sytuację i rozwój regionalny, oraz przede wszystkim w zakresie wpływu na zdrowie ludzi.

Odnosząc się kolejno do poszczególnych punktów projektu rozporządzenia:

Ad. 1) i 3). Zniesienie obowiązku odbywania odpowiednio dużej liczby dyżurów medycznych w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, z pewnością pogorszy stopnień praktycznego opanowania poszczególnych umiejętności, a przede wszystkim wykonywania poszczególnych procedur w warunkach dyżuru medycznego przez przyszłych lekarzy specjalistów. Niewątpliwie będzie to mieć negatywne skutki dla poziomu świadczonych przez nich usług medycznych i tym samym dla zdrowia ludności.


Ad 4). Umożliwienie łączenia etatu rezydenckiego z uczestnictwem w stacjonarnych studiach doktoranckich będzie miało negatywny wpływ na funkcjonowanie całego systemu opieki zdrowotnej i tym samym na zdrowie pacjentów. Stanie się tak, gdyż wejście w życie znowelizowanego rozporządzenia znacząco utrudni funkcjonowanie zarówno:

-mniejszych szpitali (powiatowych, a nawet wojewódzkich), ponieważ lekarze nie będą w żaden sposób zmotywowani do odbywania w nich szkolenia specjalizacyjnego, gdyż równoczesne odbywanie rezydentury i dziennych studiów doktoranckich (=pobieranie stypendium + wynagrodzenia rezydenta) w szpitalach klinicznych będzie dla młodych lekarzy zdecydowanie atrakcyjniejsze finansowo niż praca poza ośrodkami akademickimi,

- szpitali klinicznych, gdyż nie dość, że będą zmuszane radzić sobie z naporem jeszcze większej kierowanej do nich liczby rezydentów, to należy zauważyć iż będą to rezydenci odbywający jednocześnie dzienne studia doktoranckie, a więc pomimo iż będą to pracownicy zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu przez szpital, to dla szpitala nie będą to pracownicy w pełni wartościowi, bo przez większość czasu będą prowadzić zajęcia ze studentami, będą na obowiązkowych dla słuchaczy dziennych studiów doktoranckich wykładach i ćwiczeniach, bądź będą wykonywać różne prace na rzecz swoich promotorów niezwiązane z pracą szpitala.

Jednocześnie, system rezydentur stanie się całkowicie niewydolny, gdyż o miejsca rezydenckie zaczną się ubiegać lekarze, którzy obecnie są w trakcie szkolenia specjalizacyjnego jako poszerzenia programu dziennych studiów doktoranckich. Mając uprzywilejowaną pozycję w staraniach o miejsca rezydenckie (dodatkowe punkty za dotychczasową pracę w klinice i napisane artykuły) zablokują oni dostęp do rezydentur lekarzom po stażu podyplomowym.- To może być groźne dla funkcjonowania całego systemu, gdyż spowoduje pogłębienie niedoboru specjalistów w ciągu najbliższych kilku lat.

Proponowany zapis "Odbywanie studiów doktoranckich nie zwalnia tego lekarza z obowiązków określonych w par.15 ust.1(...)" jest w sposób oczywisty nie do zrealizowania, gdyż trudno sobie wyobrazić, że lekarze zatrudnieni w ramach etatu rezydenckiego będący jednocześnie słuchaczami dziennych studiów doktoranckich w ciągu dnia będą wykonywać obowiązki słuchacza dziennych studiów doktoranckich, a ich godziny pracy wynikające z etatu rezydenckiego będą przewidziane na porę nocną bądź dni wolne od pracy. Z resztą, gdyby przyjąć nawet takie rozwiązanie, to niemożliwe byłoby wówczas zrealizowanie ciążącego na nich obowiązku odbycia dyżurów medycznych w ilości przewidzianej programem specjalizacji.

Ad 5).Proponowany zapis jest ewidentnie krzywdzący dla lekarzy trakcie szkolenia specjalizacyjnego, gdyż umożliwia kierownikom jednostek szkolących ustalanie w sposób dowolny i jednostronny, nieuwzględniający zapisów art. 151 kp,  wynagrodzenia za dyżury medyczne pełnione przez lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Ad 6). -bez uwag

Ad 7). Drastyczne ograniczenie możliwości zmiany dziedziny medycyny, w której lekarz odbywa specjalizację w ramach rezydentury uważamy za chybiony pomysł. Wielu lekarzy dopiero w pierwszych miesiącach odbywania szkolenia specjalizacyjnego ma możliwość poznać na czym polega praca lekarza danej specjalizacji.- Wynika to z wadliwości szkolenia przeddyplomowego lekarzy, nie można więc, konsekwencjami złej jakości tego szkolenia obciążać młodych lekarzy. Ponadto, uważamy, iż opisany problem nasili się wraz z likwidacją stażu podyplomowego.- Wówczas lekarz rozpoczynający szkolenie specjalizacyjne, nie będzie dysponował żadną wiedzą praktyczną z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji, wobec powyższego wybór określonej specjalizacji będzie w dużym stopniu obarczony wadą oświadczenia woli.
Ponadto, należy zważyć iż wybór określonej dziedziny medycyny jako kierunku specjalizacji w trybie rezydentury, wielokrotnie podyktowany jest ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia braku miejsc z wielu innych dziedzin medycyny w danym postępowaniu kwalifikacyjnym.- Wówczas młodzi lekarze rozpoczynają nieraz zupełnie odmienną od planowanej specjalizację, gdyż jest to dla nich jedyna szansa znalezienia pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i wykształceniu. Nie można więc karać młodych lekarzy za to, że chcą pracować w wyuczonym zawodzie, ani za błędne decyzje Ministra Zdrowia.
Jednocześnie, jesteśmy oburzeni proponowanym w punkcie 7c) zapisie, aby decyzja w tak ważnej, decydującej przeważnie o całym życiu zawodowym lekarza sprawie, jaką jest możliwość zmiany kierunku odbywanej specjalizacji w trybie rezydentury podejmował w pełni uznaniowo urzędnik.
Konstrukcja zapisu, w tym brak szczegółowych kryteriów na podstawie których Minister Zdrowia miałby podejmować taką decyzję czynią ją, w praktyce, niezaskarżalną.

Ad 8). Wprowadzenie punktów dodatkowych za dotychczasową pracę w jednostce akredytowanej, za współautorstwo w publikacjach naukowych i za stopień naukowy doktora (nota bene jakiejkolwiek dziedziny!) liczone w ten sposób, że można łącznie otrzymać z wyżej wymienionych powodów 15 punktów dodawanych w postępowaniu kwalifikacyjnym do punktacji z Lekarskiego Egzaminu Państwowego przeliczanej w ten sposób, że maksymalny możliwy do uzyskania wynik wynosi 100, spowoduje marginalizację znaczenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Przestanie on być podstawowym kryterium decydującym o przyszłości zawodowej lekarza. Spadnie tym samym motywacja studentów medycyny do nauki w trakcie studiów i tym samym znacząco pogorszy się poziom kształcenia lekarzy, co niewątpliwie odbije się negatywnie na zdrowiu ludności.

 

W rozporządzeniu nie określono stanowiska i wymiaru czasu pracy, który upoważniałby do otrzymania dodatkowych punktów. Czy lekarz, który był zatrudniony w jednostce na 1/72 etatu w trakcie studiów, jako sekretarka powinien otrzymać dodatkowe punkty? W przypadku wprowadzenia przepisu należy doprecyzować, że jest to praca na pełnym etacie, jako lekarz.


Ad.9),10),11) -bez uwag

Ponadto proponujemy dodanie punktu
 12)" Po par 29 wprowadza się par.29 a o treści: "1.Lekarz odbywający specjalizację corocznie do dnia 31 maja, składa WCZP kartę szkolenia specjalizacyjnego zawierającą wpisy potwierdzające realizację programu specjalizacji, w szczególności odbyte staże kierunkowe,obowiązkowe kursy specjalizacyjne i wykaz wykonanych procedur.
Lekarze którzy rozpoczęli odbywanie specjalizacji przed 31.08.2010 pierwsze sprawozdanie składają do dnia 31.12.2011.
WCZP sprawdza zgodność wpisów w złożonej karcie szkolenia specjalizacyjnego z programem specjalizacji.

2.W wypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy programem specjalizacji a jego realizacją, WCZP informuje o tym fakcie, lekarza odbywającego specjalizację, kierownika specjalizacji i kierownika jednostki organizacyjnej w której lekarz odbywa specjalizację.

Uzasadnienie do proponowanego pkt 12):
Wprowadzenie corocznego obowiązku sprawozdania z realizacji programu i harmonogramu specjalizacji ma na celu poprawę jakości szkolenia specjalizacyjnego. Obecnie nadzór nad realizacją programu specjalizacji jest obowiązkiem kierowników specjalizacji. Jeżeli jednak kierownik specjalizacji nie wywiązuje się z tego obowiązku, lekarz odbywający specjalizację nie otrzymuje informacji, że proces specjalizacji odbywa się w sposób niewłaściwy. Informacja zwrotna dla lekarza, że nie realizuje programu specjalizacji powinna być silnym impulsem do realizacji przewidzianego harmonogramu specjalizacji. Obecnie, kiedy ocena realizacji programu specjalizacji odbywa się po 5-6 latach, lekarz nie ma pełnego odniesienia koniecznego do  oceny postępów w trakcie 5-6 lat, czego efektem jest "nadgonienie" staży i kursów w ostatnim roku specjalizacji.

Jednocześnie, pragniemy podkreślić, że podzielamy opinię, iż należy niezwłocznie umożliwić lekarzom rezydentom uzyskiwanie tytułu doktora nauk medycznych również w sposób inny niż zaoczne studia doktoranckie. Jednakże, zaproponowane w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozwiązania uważamy za nie do przyjęcia ze względu na ich w naszej opinii negatywne skutki dla dostępności do szkolenia specjalizacyjnego, funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i zdrowia ludności.

Łączymy wyrazy głębokiego szacunku,

-lek. Jakub Artur Bald,
delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy i członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, członek Komisji ds. Legislacji oraz Komisji Rzecznika Praw Lekarzy ORL w Łodzi, przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy ORL w Łodzi w latach 2008-2010,

-lek. Aleksandra Ciepłucha,
 delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu, członek Komisji ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu,

-dr n. med. Bartłomiej Guzik,
 Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej, członek Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej, delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy, delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej  Izby Lekarskiej w Krakowie, członek Komisji ds. Młodych Lekarzy i Komisji Kształcenia OIL w Krakowie,

-lek.dent. Tomasz Krala,

-lek. Maciej Krupiński,
Sekretarz Komisji ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej, członek Komisji ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu,

-lek. Tomasz Majdyło,

-lek. Piotr Łopata,
 przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi w latach 2002-2008,

-lek. Marcin Żytkiewicz,
 członek Komisji ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu,

-lek. Grzegorz Napiórkowski,
 Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Młody Lekarz", były przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej,

-lek. Daria Wróblewska, delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej, członek Komisji ds. Młodych Lekarzy Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej w Toruniu,

-lek. Paweł Żebryk, członek Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, członek Komisji ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej,

-lek. Marcin Żytkiewicz, członek Komisji ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu,

Korespondencję prosimy kierować na adres e-mail kolegi Jakuba A. Balda: contact@jakub-bald.pl

Do wiadomości:

- Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia, senator RP Władysław Sidorowicz (wladyslaw@sidorowicz.org)

-Zastępcy Przewodniczącego Senackiej Komisji Zdrowia:
senator RP Stanisław Karczewski (s.karczewski@wp.pl), senator RP Michał Okła (biuro@okla-senat.pl)

-Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł Bolesław Piecha (Boleslaw.Piecha@sejm.pl),

-Zastępcy Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia:
posłanka Beata Małecka-Libera (Beata.Malecka-Libera@sejm.pl), poseł Damian Raczkowski (Damian.Raczkowski@sejm.pl), poseł Andrzej Sośnierz (Andrzej.Sosnierz@sejm.pl), posłanka Elżbieta Streker-Dembińska (Elzbieta.Streker-Dembinska@sejm.pl)

-Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej:
Danuta Tarka- prezes (manaslu@poczta.onet.pl), Zofia Orzechowska - wiceprezes (zarzad.zlo@op.pl),  Janusz Atłachowicz- wiceprezes (janusz@k.pl), Jarosław Kozera - wiceprezes (kozera@wp.pl)

-Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZL, Krzysztof Bukiel (kbukiel@ozzl.org.pl)