Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

HISTORIA MEDYCYNY I FARMACJI NA ŚLĄSKU

data: środa, 25 sierpień 2010

 W  Raciborzu w dniach 10 – 11 wrzesień 2010 r. (pt.-sb.) odbędzie się

SESJA  NAUKOWA : „ HISTORIA  MEDYCYNY  I  FARMACJI  NA  ŚLĄSKU”.

Jako współorganizatorzy serdecznie zapraszamy.

                        

 

Z inicjatywą organizacji Sesji Naukowej poświęconej wybranym zagadnieniom z historii medycyny i farmacji wyszli: Aleksandra Sieklicka, kierownik Oddziału Archiwum Państwowego w Raciborzu i Piotr Klima, z-ca Przewodniczącego Rady Miasta Racibórz,
a jednocześnie wiceprezes Śląskiej Rady Aptekarskiej w Katowicach., którzy stanęli na czele Komitetu Organizacyjnego, zapraszając do współpracy wszystkich zainteresowanych.
Będzie to kolejna konferencja naukowa jaką organizujemy w Archiwum Państwowym w Raciborzu.
Poprzednie dotyczyły:
- genealogii
- wielokulturowości Śląska
Konferencje te spotkały się z dużym zainteresowaniem. Mieliśmy okazję gościć w Raciborzu wielu znakomitych mówców, którzy byli autorytetami w reprezentowanych przez siebie dziedzinach. Zaproponowana tematyka okazała się bardzo dobym wyborem trafiającym w społeczne oczekiwania. Również dla środowisk naukowych i osób zainteresowanych był to korzystny przyczynek do pogłębiania badań i prac w tych dziedzinach. Konferencje zyskały duże uznanie władz samorządowych i zostały bardzo nagłośnione w mediach.
 
 Korzystając z pozyskanych doświadczeń i oceniając zapotrzebowanie społeczne a jednocześnie chcąc przyczynić się do spopularyzowania historii zawodów medycznych
Podjęliśmy organizację sesji naukowej i zwróciliśmy się z prośbą o współpracę do pozostałych samorządów zawodów medycznych: Śląskiej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Izby Analityków Laboratoryjnych.
O objęcie Sesji Naukowej Patronatem Honorowym zwróciliśmy się do:
- prof.dr hab.n.med. Krystyny Olczyk, Prorektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
- dr n.med. Jacka Kozakiewicza, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
- mgr Mirosława Lenka,  Prezydenta Miasta Racibórz
 Wspólnie staramy się rozpropagować sesję i jej przesłanie w naszych środowiskach naukowych i zawodowych. Informację o programie sesji przekazujemy poprzez media do społeczeństwa.
 Jednym z organizatorów jest Katedra Nauk Społecznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Współpracujemy również z Urzędem Miasta w Raciborzu i Szpitalem Rejonowym, którego organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe.
Do udziału w sesji naukowej i imprezach towarzyszących zaprosiliśmy: - władze ŚUM,Konsultantów w różnych dziedzinach medycyny i farmacji,
Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji,
dr n.farm.Jana Majewskiego, Przewodniczącego Sekcji Historycznej P.T.Farm.
 dr n.med.Macieja Hamankiewicza, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej,
dr n.farm.   Kucharewicza, Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej,
Przewodniczącą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
dr n.med.Henryka Owczarka Prezesa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,
samorządowców, przedstawicieli organizacji związanych z ochroną zdrowia
   Mamy nadzieję, że w sesji licznie wezmą udział lekarze, farmaceuci, pielęgniarki,
analitycy medyczni oraz inni pracownicy służby zdrowia. Uczestniczący w sesji lekarze i farmaceuci otrzymają certyfikaty uczestnictwa upoważniające do otrzymania punktów edukacyjnych w systemie szkolenia ustawicznego.
 
Bardzo zależy nam na upowszechnianiu wiedz dotyczącej historii zawodów medycznych.
Dla rozwoju naukowego i zawodowego człowieka bardzo istotną rolę odgrywa wiedza o historii nauki i swojego zawodu. Wszystkie zawody medyczne wyrastają z jednego pnia.
Rozwój ludzkości i postęp nauki spowodował, że na przestrzeni wieków doszło do rozdzielenia się medycyny na różne gałęzie. Niezwykłe tempo zmian w ostatnim stuleciu spowodowało ogromną różnorodność specjalizacji. Obecnie system ochrony zdrowia a także całe otoczenie jak np. produkcja i dystrybucja leków, materiałów medycznych, sprzętu, aparatury i urządzeń ściśle sprzężony i uzależniony jest od różnych dziedzin naukowych i gałęzi gospodarki. Trudno wyobrazić sobie dzisiejszą medycynę bez ludzi reprezentujących
nauki humanistyczne. Tak wiele pisze się w ostatnich latach o zagrożeniu dehumanizacją medycyny i skutkach, które za tym idą. Dlatego też organizując sesję naukową poświęconą dziejom zawodów medycznych chcemy wskazać jeden z kierunków zatrzymania tego niebezpiecznego procesu odhumanizowania najważniejszej dziedziny życia jaką jest walka o zdrowie i jakość życia ludzi, a szerzej rzecz ujmując o życie i zdrowie Narodu.
Dumna, szlachetna historia, wielka i piękna tradycja zobowiązują do należytego, godnego i etycznego na najwyższym poziomie jakości świadczonych usług wykonywania pracy na swoim odcinku. Dlatego warto przypominać o pięknych kartach historii i czerpać z właściwych przykładów.
Jeśli zaplanowana sesja naukowa uświadomi te sprawy jej uczestnikom, to będzie można uznać jej organizację jako wartościową.
Mamy również nadzieję, że spotkanie w Raciborzu pozwoli na nawiązanie kontaktów i współpracy wielu osobom a samorządom zawodowym da impuls do podejmowania wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć w rozwiązywaniu trudnych spraw związanych z ochroną zdrowia w naszym kraju.
Do udziału w sesji zaprosiliśmy przedstawicieli izb zawodów medycznych z Ostrawy i Ołomuńca. Liczymy również na udział historyków – pracowników Archiwów Państwowych, Muzeów, nauczycieli i wykładowców.
Mamy nadzieję, że udział w sesji rozbudzi zainteresowania i zamiłowania do historii zawodu, a najbardziej zainteresowani rozpoczną własne poszukiwania i badania w czym pomoże im przygotowane przez raciborskie Archiwum kurs korzystania ze źródeł i opracowywania historii.
Naszą ambicją jest też wydanie wszystkich wykładów/prelekcji/ wystąpień/ prezentacji (w formie skrótów) w publikacji zwartej obejmującej również relację z sesji naukowej i imprez towarzyszących z dokumentacją fotograficzną. Aktualnie poszukujemy sponsora (częściowego) tego wydania.
Oczekujemy na składanie wstępnych zamówień (cena książki w sprzedaży wyniesie 15 zł)
na stoliku organizacyjnym w Archiwum.
 
 W osiągnięciu tych celów mają pomóc imprezy towarzyszące do udziału w których zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Osoby twórcze zapraszamy do czynnego udziału w tych imprezach :
 
- wystawa muzealiów i pamiątek w Archiwum Państwowym Raciborzu, ul.Solnej ..
 (sprzęt, urządzenia, aparatura, wyposażenie, utensylia, naczynia, umeblowanie, książki,   podręczniki, periodyki, dokumenty)
 
- ekspozycja prac osób związanych ze służbą zdrowia – artystów nieprofesjonalnych
 (malarstwo, grafika, rzeżba, fotografia, rękodzieło, hobby) w Raciborskicm Centrum Kultury, ul.Chopina
 
- stoisko księgarskie z wydawnictwami medycznymi (książki, podręczniki, czasopisma) w RCK
 
- degustacja wytworów i specjałów ziemi/ kuchni raciborskiej
 
- Koncert muzykujących lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych z wieloma niezwykłymi niespodziankami w RCK, który przygotuje dr Grzegorz Góral, przewodniczący Komisji Kultury Śląskiej Izby Lekarskiej
 
- Bankiet Prezydencki historyka medycyny i farmacji w Restauracji „Raciborska” na Rynku
 
- Wycieczka do Ołomuńca, zwiedzanie historycznych jednostek służby zdrowia, którą organizuje i sponsoruje mgr farm.Aleksander Żurek, Prezes Zarządu Hurtowni Farmaceutycznej „SALUS”
 
- Zapisy na wycieczki do:
 - Muzeum Farmacji CM UJ w Krakowie:                                          październik 2010 r.
 - Muzeum Farmacji Uniwersytetu Karola w                                    kwiecień 2011 r.
 - Klasztorów w Austrii, Niemczech i Włoszech związanych z leczeniem i przygotowaniem
    leków                                                                                           czerwiec 2011 r.
 
Racibórz jest pięknym miastem o ponad 900 letniej tradycji i prawami miejskimi od 1217 r.
Położony jest 10 km. Od granicy z Czechami. Z Raciborza jest bliżej do 4 stolic Europy niż do Warszawy. Są to: Bratysława, Budapeszt, Wiedeń, Praga.
Zachęcamy naszych Gości do jego zwiedzenia lub z braku czasu do nabrania ochoty aby tu przyjechać jeszcze raz.
Proponujemy odwiedzić Centrum Informacji Miejskiej w Rynku przy ul.Długiej 1 oraz ekspozycję stałą w Muzeum, przy ul.Chopina pt.: „Dawne techniki dentystyczne”
Zapraszamy również na spacer uliczkami Raciborza z przewodnikiem, który wszystko objaśni
 
Wszystkiego możecie się Państwo dowiedzieć na naszym stoliku organizacyjnym w holu Archiwum Państwowego, przy ul.Solnej (od Rynku 300m)
Samochody radzimy zaparkować na pl.Długosza (100m odArchiwum), w cenie 1 zł za całą dobę. Za pozostałe miejsca parkingowe w Centrum płacimy 1,50 za godzine postoju.
 
 

Załączniki