Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

PES - SESJA JESIENNA

data: piątek, 16 listopad 2012

W związku z ogłoszonymi wynikami sesji jesiennej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w której 85 % osób uzyskało ocenę niedostateczną prezentujemy pismo które w imieniu Prezydium ORL w Katowicach przesłał Prezes Jacek Kozakiewicz do  Pana Mariusza Klenckiego Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych.

Katowice, 14.11.2012r.
ŚIL/8548/2012Szanowny Pan
dr hab. n. med. Mariusz Klencki
Dyrektor
Centrum Egzaminów Medycznych

W związku z pismem uczestników postępowania egzaminacyjnego z dnia 27 października br. w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz w oparciu o opublikowane na Państwa stronie internetowej wyniki Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, zwracam się do Pana Dyrektora z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej tak dużej liczby osób ( 85 % ), które nie zdały egzaminu w ww. dziedzinie .
Z przesłanego przez uczestników pisma wynika, że większość pytań egzaminacyjnych odnosiła się do bardzo szczegółowych zagadnień nie mających istotnego znaczenia w codziennej praktyce specjalisty anestezjologa. Ponadto wskazany szeroki zakres materiałów źródłowych powodował, że niejednokrotnie odpowiedź na pytanie była niejednoznaczna (informacje w materiałach źródłowych są niespójne).  Jednocześnie wskazywano na wysoki stopień komplikacji pytań i odpowiedzi w zadaniach egzaminacyjnych oraz zawiłą konstrukcję gramatyczno – składniową, co utrudniało zrozumienie pytania i udzielenie prawidłowej odpowiedzi w wymaganym czasie.
Dla obiektywnej i rzeczowej oceny zasadności zgłaszanych przez lekarzy zastrzeżeń oraz zajęcia stanowiska w powyższej sprawie przez samorząd lekarski, w imieniu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej proszę o ustosunkowanie się do powyższych kwestii
i niezwłoczną odpowiedź. Proszę także o odniesienie się  do   wyników  PES  w  dziedzinie  okulistyki i stomatologii dziecięcej , gdzie   również  ponad połowa  zdających   otrzymała  oceny niedostateczne.Do wiadomości:

1)    prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie  Anestezjologii i Intensywnej Terapii

2)    dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Stomatologii Dziecięcej, Przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologii

3)    prof. dr  hab. n. med. Wanda Romaniuk
 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Okulistyki

4)    prof. dr  hab. n. med. Piotr Knapik
Przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

5)    prof. dr  hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik
Przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
 
6)    dr Tomasz Chlebny

Załączniki