Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

WYBORY

data: czwartek, 14 luty 2013

Koleżanki! Koledzy!

Wszyscy jesteśmy członkami Śląskiej Izby Lekarskiej.
Posiadamy czynne i bierne prawo wyborcze, z którego można i należy skorzystać.
W związku ze zbliżającym się czasem wyborów do organów naszej Izby przedstawiamy Wam PRZEWODNIK WYBORCZY, który przybliży Wam zasady wyborcze i ułatwi udział w wyborach.

 

 

PRZEWODNIK WYBORCZY

Krok 1. Rejony wyborcze

Należy sprawdzić swoją przynależność do rejonu wyborczego, z którego będziemy głosować. W tym celu wchodzimy na stronę internetową Śląskiej Izby Lekarskiej wybieramy pomarańczową zakładkę ”WYBORY DO SAMORZĄDU LEKARSKIEGO” w polu „szukaj” wpisujemy swoje nazwisko i pojawia się rejon wyborczy, do którego zostaliśmy przypisani.

 

Krok 2. Rejony wyborcze – zmiana (może być pominięty)

Jeżeli chcemy być wpisani do innego rejonu wyborczego w tym celu ze strony Aktualności, wnioski, regulaminy lub z załącznika poniżej pobieramy wniosek i wypełniony składamy do 18 lutego 2013:

  • pocztą na adres: Śląska Izba Lekarska-Okręgowa Komisja Wyborcza ul. Grażyńskiego 49A 40-126 Katowice

  • faxem: 32/ 604-42-57

  • mailem: rejestr@izba-lekarska.org.pl, staze@izba-lekarska.org.pl, j.swoboda@izba-lekarska.org.pl

 

Krok 3. Zgłaszanie kandydatów

Jeżeli chcemy zgłosić kandydatów lub sami kandydować do organów samorządowych, pobieramy ze strony Aktualności, wnioski, regulaminy  lub z załącznika poniżej i wypełniamy:
KARTĘ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY
i w terminie od 1 marca do 1 kwietnia 2013 składamy:

  • pocztą na adres: Śląska Izba Lekarska-Okręgowa Komisja Wyborcza ul. Grażyńskiego 49A, 40-126 Katowice

  • faxem: 32/ 604-42-57

  • mailem: rejestr@izba-lekarska.org.pl, staze@izba-lekarska.org.pl, j.swoboda@izba-lekarska.org.pl

Krok 4. Głosowanie

Wypełniamy otrzymaną pocztą kartę do głosowania i zgodnie z dołączoną instrukcją wysyłamy za pośrednictwem poczty (bez znaczka pocztowego, bowiem opłatę ponosi ŚIL) w terminie wskazanym w otrzymanej korespondencji na adres:
Śląska Izba Lekarska-Okręgowa Komisja Wyborcza ul. Grażyńskiego 49 A, 40-126 Katowice, lub wrzucamy do urny w lokalu wyborczym w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, otrzymanym wraz z kartą do głosowania.

W przypadku zagubienia karty do głosowania można pobrać nową w lokalu wyborczym.

Uwaga! Datą oddania głosu drogą korespondencyjną jest dzień wpływu do Okręgowej Komisji Wyborczej, który poprzedza termin głosowania bezpośredniego w lokalu wyborczym.

Zgodnie z regulaminem wyborów głosy, które wpłyną do OKW po terminie określonym w zawiadomieniach nie będą uwzględniane.

 

Krok 5. Wyniki wyborów

Po 15 lipca 2013 ogłoszenie wyników wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opracował

Rafał Kiełkowski

Załączniki