Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

DOKTOR BOŻENNA ODLANICKA–POCZOBUTT PATRONEM ULICY W BYTOMIU

data: środa, 21 sierpień 2013

Rada Miejska w Bytomiu Uchwałą nr XVII/238/13 z 29 lipca 2013 r. postanowiła nadać drodze wewnętrznej łączącej Aleję Legionów z Placem Rodła nazwę: „ulica Bożenny Odlanickiej – Poczobutt”, na cześć zmarłej w styczniu tego roku lekarki, członka ŚIL i delegata na OZL VI kadencji.

Uzasadnienie do Uchwały nr XVII/238/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 lipca 2013 r.


Do Rady Miejskiej w Bytomiu zwrócili się członkowie Światowego Kongresu Kresowian oraz bytomskiego koła Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta z prośbą o wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą mającą na celu nadanie imienia Bożenny Odlanckiej-Poczobutt jednej z dróg wewnętrznych w mieście. Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy wystąpili radni: Danuta Skalska, Piotr Bula, Iwona Pakosz, Robert Rabus oraz Jerzy Rogowski.
Bożenna Odlanicka-Poczobutt, córka Ireny i Stanisława Miltner, urodziła się 6 marca 1936 roku w Strzemieszycach. Była lekarzem laryngologii przez całe dziesięciolecia zawodowo związanym z Bytomiem, gdzie ponad dwadzieścia lata pracowała na Oddziale Laryngologii Szpitala Górniczego.
Cieszyła się ogromnym szacunkiem i uznaniem współpracowników, zarówno w życiu zawodowym jak i prowadzonej działalności społecznej. Szczególnym polem jej bezinteresownej posługi drugiemu człowiekowi była działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Z wielkim zaangażowaniem udzielała pomocy Szkole Podstawowej nr 24, otaczając dzieci szczególnej troski stałą opieką lekarską oraz aktywizując do niesienia pomocy bytomskich przedsiębiorców. Swoją opieką otaczała również Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych w Bytomiu oraz bytomskie koło Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta. Zmarła 2 stycznia 2013 roku w Radostowicach koło Pszczyny.
Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest uhonorowanie pamięci bytomskiej lekarki i działaczki społecznej i podjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały w tej sprawie
Droga wewnętrzna wskazana w projekcie uchwały położona jest w obrębie geodezyjnym Bytom (KM 25) na działce nr 57/46 będącej własnością Gminy Bytom. Przy ww. drodze wewnętrznej nie ma żadnych posesji, które wymagałyby zmiany adresu w wyniku nadania nazwy ulicy, tak więc nadanie nazwy nie spowoduje kosztów dla podmiotów zewnętrznych.
W dniach od 29 maja do 13 czerwca br. projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym. W wyznaczonym terminie do wskazanego Wydziału Geodezji nie wpłynęły uwagi, opinie czy inne istotne informacje dotyczące projektu przedmiotowej uchwały.

 dodał: Tomasz Gawlik

Załączniki