Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
AAA

KOMUNIKAT W SPRAWIE LEKÓW REFUNDOWANYCH

data: piątek, 23 sierpień 2013

 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, w tym także doniesieniami prasowymi o trudnościach w realizacji niektórych recept refundowanych, Jacek Kozakiewicz, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Piotr Brukiewicz, prezes Okręgowej Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, informują:

Wobec zmian wprowadzonych z dniem 1 lipca 2013 r. w wykazie leków refundowanych powstał problem, czy apteki mogą zrealizować receptę z refundacją, w przypadku gdy na recepcie wpisano niepełną nazwę handlową leku. Problem dotyczy m.in. leku Oxodil, który nie znalazł się na liście leków refundowanych, na liście tej znajduje się natomiast lek Oxodil PPH. Sytuacja ta wywołała wątpliwości co do możliwości zrealizowania przez apteki recepty, na której lekarz wskazał skróconą nazwę tego leku – „Oxodil”. W związku z powstałymi wątpliwościami Śląska Izba Aptekarska zwróciła się z wnioskiem do Ministra Zdrowia o ich wyjaśnienie. W odpowiedzi z dnia 19 sierpnia 2013 r. Minister Zdrowia, powołując się na treść przepisu z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich, wyjaśnił, że wpisanie na recepcie nazwy skróconej „Oxodil” nie pozwoli w jednoznaczny sposób określić przepisanego leku, a w związku z tym lekarz, który chce przepisać pacjentowi refundowany lek Oxodil PPH winien wpisać jego pełną nazwę.

Sytuacja ta dotyczy również innych leków, na przykład:
Amizepin (refundowany) i Amizepin PPH (lek tylko na 100%),
Briglau (lek tylko na 100%) i Briglau PPH (refundowany),
Heviran (refundowany) i Heviran PPH (lek tylko na 100%).

Zaznaczyć ponadto należy, że lekarz ma również możliwość wskazania na recepcie międzynarodowej nazwy leku, co także jest rozwiązaniem opisanego w niniejszym komunikacie problemu. W przypadku, gdy w wykazie leków będzie znajdowało się kilka preparatów handlowych o tej samej nazwie międzynarodowej, w tym refundowanych i płatnych 100 %, przy realizacji recepty będzie istniała możliwość wyboru jednego z nich, np. refundowanego.


 

 

dodał: Tomasz Gawlik