Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

ZAPYTANIE OFERTOWE

data: piątek, 23 sierpień 2013

Dotyczące wykonania prac adaptacyjnych (odnowienie i modernizacja) pomieszczeń nr 507-508 i 511 na V piętrze budynku „Domu Lekarza” w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a pt.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku „Domu Lekarza” w Katowicach”


Generalnie projektuje się odnowienie i modernizację wnętrz pomieszczeń bez ingerencji
w konstrukcję obiektu oraz jego elewacje przy częściowej zmianie ścianek działowych

I Wyszczególnienie i przedmiar robót:
1.    Likwidacja jednego dotychczasowego sanitariatu wraz z przedsionkiem i przyłączenie ich powierzchni do sąsiedniego pokoju
2.    Przebudowa drugiego sanitariatu na aneks kuchenny
3.    Przebudowa w projektowanym aneksie kuchennym dotychczasowych drzwi na otwór przejściowy ( o wymiarach netto 8o x 22o cm ),
4.    Przebudowa podłóg pomieszczeń, obejmująca usunięcie dotychczasowych posadzek (z tworzywa sztucznego TARKET i częściowo lastrika) wraz z podkładami
oraz wykonanie nowych z płytek ceramicznych,
5.    Odnowienie malowań (po uprzednim zdarciu starych farb emulsyjnych i naprawach
w miejscach uszkodzeń oraz po wygładzeniu - zaflicowaniu tynków okiennych) - każdorazowo uzgadniane z użytkownikiem (ściany + sufit)
6.    Usunięcie zbędnych rur grzejnych - kolumn CO w dotychczasowych sanitariatach
i przedsionku,
7.    Likwidacja podejść instalacji wod.-kan. w miejscu dotychczasowego sanitariatu
przy pomieszczeniu nr 2 oraz ich przebudowę dla celów aneksu kuchennego
przy pomieszczeniu nr 3,
8.    Zmiana usytuowania i zmodernizowanie opraw świetlnych,
9.    Zmodernizowanie i zwiększenie ilości gniazdek elektrycznych,
10.    Wszelkie dodatkowe prace, nieprzewidziane przez Inwestora na etapie przygotowania zapytania, będą aneksowane do umowy po uprzednim uzgodnieniu.
W kosztorysie ofertowym należy podać koszt robocizny i materiałów dot. w/w robót.
Warunki przeprowadzenia prac określono w §6 wzoru umowy załączonej do zapytania ofertowego.
II Do kosztorysu ofertowego należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub aktualny odpis KRS, listy referencyjne.
III Kosztorys ofertowy należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Adaptacja pomieszczeń w budynku „Domu Lekarza” w Katowicach” w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w sekretariacie (III piętro), w terminie do 10 września 2013 r. do godz. 10.00
Bliższych informacji udziela się pod numerem telefonu 32  60 44 200, 602 110 513
IV W ofercie należy podać przewidywany termin realizacji w/w zakresu robót
V Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert.

 

dodał: Tomasz Gawlik

Załączniki