Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE

data: poniedziałek, 30 grudzień 2013

Śląski Urząd Wojewódzki przypomina o obowiązkach sprawozdawczych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia za rok 2013 oraz o obowiązku przekazania sprawozdań MZ w zakresie prowadzonej działalności i pracujących w praktykach lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012r.
w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013r.
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1391 z późn. zm.) obowiązujące terminy dla poszczególnych sprawozdań są następujące:

 • MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 30 marca 2014r. (tel. 32 2077605);
 • MZ-12 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 1 kwietnia 2014 r. (tel. 32 2077602);
 • MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 28 lutego 2014 r. (tel.32 2077604)
 • MZ-15 - roczne sprawozdanie z działalności lecznictwa ambulatoryjnego dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 28 lutego 2014 r. (tel.322077605);
 • MZ-19 – roczne sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 15 lutego 2014r. (tel. 322077605);
 • MZ-24 - roczne sprawozdanie o ambulatoryjnym dokonywaniu przerywania ciąży; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 15 lutego 2014r. (tel. 22077605).
 • MZ-88 – roczne sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 28 lutego 2014 r.
  (tel. 322077656);
 • MZ-89 – roczne sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 28 lutego 2014 r. (tel. 322077656).

Jednocześnie informujemy, że realizacji obowiązku statystycznego należy dokonać
w Systemie Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) znajdującym się pod adresem:
 

https://ssrmz.csioz.gov.pl/info.html

W związku, z czym podmioty prowadzące działalność leczniczą,
a do tej pory niezarejestrowane zobowiązane są do rejestracji w ww. systemie
. Dla podmiotów
o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych na formularzach MZ w formie papierowej do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.


System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ)system dostępny po 15 stycznia 2014 (termin określony przez administratora systemu – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie).


 

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:

-         Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdznnsoz/Formularze.html

-         Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie

http://www.csioz.gov.pl/statystyka.php

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące sprawozdań proszę kierować do: Oddziału Analiz
i Statystyki Medycznej w Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
–  tel. (32) 20 77 602,  20 77 603, 20 77 604, 20 77 605, 20 77 656; fax:  32 20 77 924 lub na adres poczty internetowej pracowników Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej – adresy dostępne na stronie internetowej:
www.katowice.uw.gov.pl – Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej.

 

Załączniki