Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

NFZ

data: sobota, 04 styczeń 2014

Ważna informacja dla świadczeniodawców wystawiających i realizujących „Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne na zlecenie” w związku ze zmianami zasad zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne.


Komunikat nr 1/2014 dla świadczeniodawców
wystawiających i realizujących
„Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne na zlecenie”
oraz dla świadczeniobiorców
w związku ze zmianami zasad zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach uprzejmie informuje, że od dnia
1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie:
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r., w sprawie wykazu wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie, (treść dostępna na stronie internetowej MZ:
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=033031),
- Zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ z dnia 24 grudnia 2013 r., w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, (treść dostępna na stronie internetowej
Centrali NFZ:
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5870),
wprowadzające zasadnicze zmiany zasad zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne w tym: nowy wykaz
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i oznaczenie grup, nowe nazewnictwo, nowe limity i procentowe
udziały własne świadczeniobiorców w limicie finansowania ze środków publicznych, nowe kryteria przyznawania,
nowe okresy użytkowania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i ich napraw oraz nowe wykazy osób
uprawnionych do ich zlecania poszerzone m. in. o pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego.
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z ww. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Zarządzeniem
Prezesa NFZ i wystawianie oraz realizację zleceń po 1 stycznia zgodnie z nowymi przepisami.
Zlecenia wystawione po dniu 1 stycznia 2014 r. niezgodnie z nowymi przepisami nie zostaną
potwierdzone do realizacji ani realizowane.
Równocześnie informujemy, że od dnia 1 lipca 2014 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
6 grudnia 2013 r., w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia
naprawy. (treść dostępna na stronie internetowej MZ:
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=033029)
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz
naprawy będą wystawiane na dotychczasowych drukach, ale zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r., w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych
na zlecenie i zarządzenia Nr 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 24 grudnia 2013 r.

Źródło:
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej - Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych - 32 735 05 20

 

 

 

 

dodał
Rafał Kiełkowski