Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

Uchwała Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

data: środa, 27 październik 2010
W sprawie: stanowiska w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych wyraża sprzeciw dla projektowanych regulacji w zakresie: 
 
- likwidacji stażu podyplomowego i wprowadzenia w to miejsce tzw. praktyki zawodowej na VI roku dla lekarzy i V roku dla lekarzy dentystów 

 

 
KRAUM podkreśla, że proponowana zmiana, wprowadzająca obligatoryjne włączenie praktyki zawodowej do planów nauczania, jest niekorzystna i nie jest możliwa do przyjęcia bez uprzedniego ustalenia i wskazania źródeł finansowania. KRAUM stwierdza, że oszczędności planowane przez autora projektu nie mogą obciążać publicznych uczelni medycznych, które pokrywają swoje wydatki z utrzymujących się na stałym poziomie dotacji, gdyż w efekcie spowoduje to zagrożenie dla realizacji podstawowych zadań i celów w uczelni na skutek utraty płynności finansowej. Tym bardziej, że w uzasadnieniu do projektu ustawy nie przedstawiono kosztów jakie poniosą uczelnie oraz nie wskazano ich sfinansowania. Ponadto KRAUM wskazuje, że student uczelni medycznej, w przeciwieństwie do odbywającego staż absolwenta, nie posiada ograniczonego prawa wykonywania zawodu i nie bierze czynnego udziału w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych. Z tychże względów założenie zwiększenia umiejętności praktycznych w okresie tzw. praktyki zawodowej jest w dużej mierze pozorne; 
 
- zniesienia Lekarskiego Egzaminu Państwowego 
KRAUM negatywnie ocenia projekt zniesienia Lekarskiego Egzaminu Państwowego uznając, że do czasu braku wdrożenia dwustopniowych egzaminów państwowych przeprowadzanych w toku studiów, egzamin LEP powinien zostać utrzymany i stanowić istotne kryterium kwalifikacyjne do specjalizacji. Nadto KRAUM zwraca uwagę na obowiązujące w chwili obecnej zapisy Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, określające obowiązek zdania przez lekarzy egzaminu LEP. 
 
- postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego 
KRAUM uważa za zasadne wprowadzenie wymogów posiadania dorobku zawodowego i naukowego, podczas gdy aplikującym do odbycia specjalizacji są osoby kierunków medycznych, przez których spełnienie tych wymogów jest możliwe. KRAUM stwierdza również, że kryterium oceny punktowej predyspozycji i motywacji kandydatów z powodu braku jasnych kryteriów oceny tych parametrów nie zapewni przejrzystości w prowadzonych postępowaniach kwalifikacyjnych. 

Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 
prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera
 
 
(dodał Przemysław Skiba)