Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)

Dla lekarza rezydenta w trakcie chorób wewnętrznych; Chrzanów

data dodania: wtorek, 13 marzec 2018,

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

UL.TOPOLOWA 16,32-500 CHRZANÓW

 

Ogłasza nabór

Na wolne stanowisko pracy

LEKARZ-REZYDENT W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 • Umowa o pracę w ramach rezydentury
 • Pełny wymiar czasu pracy
 • Oferujemy dodatek w wysokości 2000 zł brutto do wynagrodzenia dla lekarza rezydenta
 1. Wymagania niezbędne:
 • Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 1. Zakres wykonywanych zadań n a stanowisku :
 • Wykonywanie obowiązków lekarza rezydenta w Oddziale Chorób Wewnętrznych
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys CV
 • list motywacyjny
 • dokument poświadczający wykształcenie/dyplom, prawo wykonywania zawodu , dyplom specjalizacji
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty i zaświadczane o odbytach kursach i szkoleniach

         Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres), składać osobiście na dzienniku Podawczym szpitala Powiatowego w Chrzanowie( ul. Topolowa  16, pawilon D, II piętro) lub przesyłać pocztą na adres Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów,  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko  lekarz specjalista chorób wewnętrznych „.

Kontakt: Sekcja Kadr Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Tel. 032 624 70 05; 032 624 70 06, 032 624 75 11.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb obecnej oraz przyszłej rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z późn. zm.”.