Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)

ZUS Oddział w Chorzowie zatrudni lekarza orzecznika

data dodania: wtorek, 12 czerwiec 2018,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie uprzejmie informuje o wolnym miejscu pracy i możliwości zatrudnienia w Wydziale Lekarzy Orzeczników Zakładu na stanowisku Lekarza Orzecznika.

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:

Niezbędne:

-           lekarz medycyny pracy z tytułem specjalisty

-           minimum 4 lata czynnego wykonywania zawodu lekarza

Pożądane:

-           specjalizacja (choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria, ortopedia, medycyna rodzinna, medycyna pracy)

 

Wymagania dodatkowe:

-           umiejętność współpracy z innymi
-           umiejętność podejmowania decyzji
-           umiejętność rozwiązywania problemów
-           umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
-           chęć rozwijania posiadanej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
-           umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
-           rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność, opanowanie
-           umiejętność obsługi pakietu MS Office


Zadania:

Wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich w sprawach świadczeń oraz kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Dodatkowe informacje:

-           poszukujemy 2 pracowników na stanowisko,
-           możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach, seminariach, dodatkowy
             urlop  szkoleniowy, punkty edukacyjne za udział w szkoleniach organizowanych przez
             Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
-           praca na umowę o pracę,
-           proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
-           skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
-           złożonych dokumentów nie zwracamy,
-           oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli
             nie będzie rozpatrywana,
-           dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
-           do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, odręcznie podpisanego listu motywacyjnego, odręcznie podpisanego oświadczeniem zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej) oraz kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i specjalizację, doświadczenie zawodowe, staż pracy oraz aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu do dnia 18 czerwca 2018 roku na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Chorzowie

Wydział Spraw Pracowniczych

ul. Dąbrowskiego 45

41-500 Chorzów

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek „OFERTA PRACY”

Prosimy dodać klauzulę:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa."
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce "Praca w ZUS".