Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

Dla ordynatora szpitalnego Oddziału Ratunkowego; Tarnowskie Góry

data dodania: wtorek, 31 lipiec 2018,

 

Ogłoszenie o konkursie

Prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach, ogłasza konkurs
na stanowisko Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać następujące kwalifikacje:

1. Tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem oddziału, osiem lat pracy w zawodzie

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów.

1. podanie

2. CV wraz z przebiegiem pracy zawodowej

3. dokumenty potwierdzające tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia
w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem oddziału, którego konkurs dotyczy

4. prawo wykonywania zawodu;

5. oświadczenie o niekaralności w tym za przewinienia zawodowe;

6. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

7. opinie o kwalifikacjach zawodowych ostatnich trzech lat pracy oraz inne dokumenty
w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

Spółka udostępni materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, na żądanie kandydata, w siedzibie Spółki w dni robocze pomiędzy godziną 8.00 a 13.00

Ponadto kandydaci proszeni są o przedstawienie wizji działania oddziału w strukturach NZOZ
w oparciu o istniejącą infrastrukturę, wyposażenie sprzętowe oraz zawarty kontrakt z NFZ na rok 2018-07-30 Wyłonienia kandydata na w/w stanowisko przewiduje się w terminie do miesiąca czasu od daty zakończenia naboru.

Konkurs oparty jest o przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami /Dz.U. Nr 151poz.896), lecz ze względu na brak obowiązku stosowania przez podmiot leczniczy będący przedsiębiorcą, przepisów wyżej wymienionego Rozporządzenia, Komisja będzie stosować te przepisy odpowiednio.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 31 sierpnia 2018 na adres: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry
tel. (32) 3908200 z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.”

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.