Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
Aktualności
29.12.2011

Uprzejmie informuję, że w związku z uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z 28 grudnia br., od dnia 2 stycznia 2012 roku w biurze Śląskiej Izby Lekarskiej będą do odbioru pieczątki o treści „Refundacja leku do decyzji NFZ”.
Pieczątki będą dostarczane do izby stopniowo, proporcjonalnie do zgłaszanego przez Koleżanki i Kolegów zapotrzebowania. W związku z powyższym proszę o kontakt w tej sprawie z sekretariatem biura ŚIL.
Zamówienia będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres
sekretariat@izba-lekarska.org.pl
lub faksem (32) 352-06-38, ewentualnie pod numerem telefonu (32) 203-65-47 do 48

Jacek Kozakiewicz
prezes ORL w Katowicach

02.01.2012

Jak już wiadomo dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, które nakładają na lekarzy liczne obowiązki o charakterze administracyjnym związane z prawidłowym ustaleniem prawa pacjenta do nabycia refundowanego leku oraz wprowadzają niewspółmiernie dotkliwe sankcje dla lekarzy za naruszenie tych administracyjnych czynności.

Mając dodatkowo na uwadze, że reforma została wprowadzona bez akceptacji środowiska lekarskiego i z naruszeniem zasad prawidłowej legislacji, Śląska Izba Lekarska podjęła i będzie podejmować dalsze działania, mające na celu ochronę swoich członków przed ponoszeniem odpowiedzialności za niezawinione uchybienia w stosowaniu nowych przepisów, w tym zapewni pomoc prawną lekarzom, którzy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Sekretarz ORL            Prezes ORL
Andrzej Postek           Jacek Kozakiewicz

02.01.2012

Informuję, że wg doniesień lekarzy z portalu Konsylium24oraz informacji uzyskiwanych telefonicznie od lekarzy m.in. woj. śląskiego w dniu dzisiejszym tj. 1 stycznia 2012 r. lekarze świątecznej całodobowej opieki lekarskiej oraz szpitalnej opieki lekarskiej wypisują recepty na leki refundowane zgodnie ze wskazaniami lekarskimi i zasadami wykonywania zawodu lekarza, a bez orzekania o prawie pacjenta do refundacji (bo to niemożliwe dopóki nie ma karty ubezpieczenia zdrowotnego), a więc oczywiście również bez określania stopnia tej refundacji i nr Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Pacjenci udają się z receptą do aptek dyżurnych i apteki te po uzupełnieniu danych realizują te recepty z właściwą dla leku refundacją.

30.12.2011

29 grudnia po głównym wydaniu Aktualności prezes ORL Jacek Kozakiewicz odpowiadał na pytania redaktora Marka Durmały, dotyczące wchodzącej od 1 stycznia 2012 roku ustawy refundacyjnej.

Prezes Jacek Kozakiewicz powiedział m.in.:

 „Prowadząc protest tego rodzaju [przystawianie pieczątek o treści „Refundacja leku do decyzji NFZ] chcemy zachować swobodę wykonywania zawodu lekarza i protestujemy przeciwko nakładaniu na lekarzy, nowych biurokratycznych obowiązków, w sposób chaotyczny i nieprzygotowany. Obowiązków, które zabierają lekarzowi czas potrzebny na właściwy kontakt z pacjentem. Już w tej chwili obserwujemy niepokojące zjawisko, że lekarze „toną” w różnego rodzaju papierach, dokumentach, kodach. Pojawiają się nowe dokumenty, które lekarz musi wypełnić, i może dojść do tego, że  pacjent będzie tylko dodatkiem do tych biurokratycznych czynności, które wykonuje lekarz. Dlatego chcemy bronić godności wykonywania zawodu.(…) Nie chcemy brać na siebie odpowiedzialności za konsekwencje finansowe, bo lekarze są od tego żeby wystawiać recepty, wypisywać leki i informować pacjenta o skutkach brania leków, lub różnego rodzaju skutkach ubocznych. To państwo i NFZ musi określić na podstawie swoich możliwości finansowych ile płaci za leki, ile dopłaca do leków, komu i na jakich warunkach. Lekarze nie chcą i nie mogą być urzędnikami, kontrolerami (…) – to nie jest nasza rola. (…).

Bardzo dziękuję tą drogą, za wysiłek wielu koleżanek i kolegów, którzy w tych trudnych warunkach dokładają wielu starań, aby polski pacjent otrzymywał, w miarę możliwości, wszystko co powinien otrzymywać chory. (…) Apeluję do kolegów lekarzy, żeby nie obawiali się, (…) i przystawiali tę pieczątkę „Refundacja leku do decyzji NFZ”, a każdemu pacjentowi ordynowali te leki, które uważają, że pacjent powinien otrzymać – i żeby kierowali się sumieniem i doświadczeniem.”

Cała rozmowa dostępna jest pod adresem: http://www.tvp.pl/katowice/informacyjne/gosc-aktualnosci/wideo/29-grudnia/6057085

02.01.2012

W dniu 30 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyło się – z inicjatywy ZK OZZL - wspólne posiedzenie   następujących reprezentatywnych organizacji lekarskich:
1.    Ogólnopolskiego  Związku Zawodowego Lekarzy ,
2.    Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
3.    Polskiej Federacji  Pracodawców Ochrony Zdrowia ,
4.    Środowiska lekarzy skupionych wokół portalu internetowego Konsylium24 
Wyżej wymienione organizacje  reprezentują praktycznie 100 % lekarzy, bo OZZL reprezentuje lekarzy zatrudnionych w ZOZ-ach na podstawie umowy o pracę i kontraktów, Porozumienie Zielonogórskie skupia (głównie) lekarzy POZ, Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia – reprezentuje (głównie) Ambulatoryjną Specjalistyczną Opiekę Zdrowotną, a wokół portalu Konsylium 24 skupionych jest ok. 30 tys. lekarzy praktycznie wszystkich specjalności. 
Celem spotkania przedstawicieli  w/w organizacji było ustalenie wspólnych rekomendacji i szczegółowej  instrukcji postępowania dla wszystkich lekarzy w Polsce wypisujących recepty na leki refundowane -  w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. tzw. Ustawy Refundacyjnej z 12 maja 2011 roku oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept z 23 grudnia 2011r.
Rekomendacje te są następujące: 

02.01.2012

W związku z tym, że wokół akcji lekarzy związanej z nowymi przepisami dotyczącymi wypisywania recept na leki refundowane narosło wiele nieporozumień, a niektórzy (np. przedstawiciele rządu) celowo (jak sądzimy) upowszechniają nieprawdziwe informacje, przedstawiamy wyjaśnienia dotyczące motywów, przyczyn, celów, przebiegu… itp. tej akcji. Przedstawiamy je w formie pytań i odpowiedzi.

31.12.2011

Wykaz refundowanych leków, ...  na dzień 1 stycznia 2012 oraz związane z tym aktualne akty prawne dostępne już na naszej stronie w zakładce "Leki refundowane".

30.12.2011

Poparcie dla protestu w sprawie recept poprzez umieszczanie na recepcie adnotacji "Refundacja leku do decyzji NFZ" wyraziły już następujące izby lekarskie:

- Śląska Izba Lekarska w Katowicach
- Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
- Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
- Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska w Toruniu
- Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
- Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie
- Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
- Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu

- Świętokrzyska Izba Lekarska
- Lubelska Izba Lekarska
- Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
- Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
- Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze
- Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej

- Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

30.12.2011

Koleżanki i Koledzy,
W obliczy ignorowania przez Ministerstwo Zdrowia postulatów środowiska lekarskiego w sprawie zmiany ustawy refundacyjnej i braku reakcji na uwagi zgłoszone przez reprezentujące nas organizacje  w sprawie rozporządzenia o receptach apeluję do Was o przyłączenie się do protestu.

Wprowadzane przepisy zmuszają każdego lekarza do wpisywania, od 1 stycznia 2012 r., poziomu odpłatności za ordynowane lekarstwa. Nie dając nam żadnych ku temu narzędzi  zobowiązują do weryfikacji statusu ubezpieczenia pacjenta. Nakładają restrykcyjne kary fiansowe za recepty wydane niezgodnie z Art. 48 ust. 8 ustawy.

Koledzy i Koleżanki,
Nasz protest zmierza do zmiany tych regulacji. Lekarz ma leczyć, a nie być urzędnikiem zarzuconym administrracyjnymi obowiązkami. Chcemy następujących zmian:

29.12.2011

Komunikat NFZ w sprawie potwierdzenia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w przypadku braku dokumentu potwierdzającego posiadane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent chcący skorzystać z pomocy lekarskiej może złożyć na piśmie oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, które powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • PESEL,
  • nazwę instytucji, która zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia,
  • nazwę oddziału wojewódzkiego, do którego pacjent został zgłoszony.

Złożenie oświadczenia nie zdejmuje z pacjenta obowiązku określonego w art. 50 ust. 2-3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczącego obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z leczeniem szpitalnym.

28.12.2011

W dniu 28 grudnia na swym nadzwyczajnym posiedzeniu Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach podjęła uchwałę w sprawie "ustawy refundacyjnej". Czytamy w niej m.in.

Okręgowa Rada Lekarska w tej sytuacji uważa za uzasadnione postępowanie Koleżanek i Kolegów polegające na dokonywaniu na receptach adnotacji „refundacja leku do decyzji NFZ”

pełny tekst uchwały: