Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
Aktualności
30.01.2018

Czy jedną z przyczyn, dla których - nie tylko zresztą w Polsce - ludzie sięgają po informacje o zdrowiu do internetu jest utrudniony dostęp do specjalistów, kolejki, niewydolny system? Między innymi na to pytanie odpowiada dr Jacek Kozakiewicz, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Więcej...

 

29.01.2018

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy będą zobowiązani prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłać ją jako plik JPK_VAT do resortu finansów.


W związku z powyższym Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do podatników posiadających status mikroprzedsiębiorcy, która ma na celu rozpowszechnienie podstawowych informacji dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT oraz informowanie podatników o ich nowych obowiązkach.

W przypadku zainteresowania ze strony lekarzy-przedsiębiorców Śląska Izba Lekarska zorganizuje szkolenie w tym zakresie w swojej siedzibie w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a. W związku z tym prosimy zainteresowanych o kontakt mailowy: kursy@izba-lekarska.org.pl. W mailu proszę podać swoje dane: imię, nazwisko, nr telefonu oraz dopisać: szkolenie JPK.
26.01.2018

Śląska Izba Lekarska w Katowicach zleci wykonanie projektu budowlanego-wykonawczego infrastruktury sieci LAN w Domu Lekarza w Katowicach przy ulicy Grażyńskiego 49a. Oferty prosimy składać w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Grażyńskiego 49 a w Katowicach( Administracja – parter), bądź drogą elektroniczną na adres: domlekarza@izba-lekarska.org.pl  do dnia  15 lutego 2018 r.

26.01.2018

Śląska Izba Lekarska z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a zleci pielęgnację terenów zieleni  o powierzchni  łącznej 2169m2 wokół budynku Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, przy ul. Grażyńskiego 49a.

 
 
26.01.2018

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Przekazuję Państwu (w załączniku) zaproszenie od Profesora András'a Palotás'a z Węgier do udziału w Międzynarodowej Wystawie Lekarzy Twórców, która odbędzie się 12 maja 2018 r. w Zagrzebiu (Chorwacja). 
25.01.2018
Z przykrością pragnę poinformować, iż zaplanowany na dzień 10 lutego 2018 roku w Hotelu Monopol w Katowicach, II Bal Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, nie odbędzie się z uwagi na bardzo małą ilość dokonanych rezerwacji.
Goście, którzy dokonali rezerwacji wraz z jednoczesną wpłatą otrzymają całość uiszczonej kwoty.
23.01.2018

W dniu 19 stycznia opublikowano w Monitorze Polskim Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2017 r. czyli kwotę od której wylicza się opłatę za wpis do rejestru lub zmianę w rejestrze praktyk.


W związku z powyższym opłata za zarejestrowanie praktyki wynosi 91 zł, a za zmianę wpisu w rejestrze praktyk (w tym także zawieszenie, wykreślenie jednego z adresów, zmiana zakładu podmiotu leczniczego)  wynosi 46 zł. 

Za całkowite wykreślenie praktyki opłaty nie pobiera się.

Potwierdzenie opłaty załącza się do elektronicznego wniosku o wpis/zmianę w praktyce w systemie RPWDL.

Więcej informacji w zakładce: Rejestracja praktyk krok po kroku...

 

19.01.2018
ŚFSZZ  zaprasza na II Bal Charytatywny, który odbędzie się w dniu 10.02.2018r. o godz. 20.00 w Hotelu "Monopol"  w Katowicach przy ulicy Dworcowej.
Beneficjentem jest Oddział Dziecięcy Hospicjum „Cordis” w Katowicach. Zebrane środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup pomp infuzyjnych i koncentratorów tlenu.
18.01.2018

 "Należy przypominać o tym, że reklamy i "dr Google" nie leczą, że nie można lekceważyć niepokojących objawów, że powinniśmy przestrzegać zaleceń lekarskich. To są może banalne rzeczy, ale właśnie o nich w codziennej gonitwie najłatwiej zapominamy - mówi dr Jacek Kozakiewicz, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w rozmowie z Wojciechem Kutą, redaktorem naczelnym Rynku Zdrowia. Więcej...

18.01.2018

Śląska Izba Lekarska  zleci  sprzątanie budynku Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, przy ul. Grażyńskiego 49a,  zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz z zastosowaniem  maszynowego sprzątania holu, korytarzy  i  sal szkoleniowych. W zakresie usługi powinno znaleźć się dwukrotne w ciągu roku pranie wykładziny w audytorium oraz dwukrotne w ciągu  roku mycie okien w całym budynku. Ponadto  oferta  nie powinna zawierać kosztów  zakupu środków  chemicznych.

 
16.01.2018
Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako podmiot odpowiedzialny za działania w sferze sprawozdawczości statystycznej prowadzonej przez Ministra Zdrowia w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia na terenie województwa śląskiego, prosi o sporządzenie wybranych sprawozdań odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. W związki z Ustawą o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (załącznik do rozporządzenia -  Dz. U. z roku 2016, poz. 1426 z późn. zm. - w części „zdrowie i ochrona zdrowia”) nakłada na podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązki w zakresie sporządzania i przekazywania sprawozdań statystycznych, w tym sprawozdań o symbolu MZ. (kliknij)