Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI I WNUKÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
Aktualności
18.02.2011
 Zarząd PTL Koło Katowice zaprasza na zebranie naukowe 
24 lutego 2011 r.
w budynku Szpitala Specjalistycznego Wieloprofilowego SPSK nr 7
przy ul. Ziołowej 45/47 w sali 128 o godz. 12.00
W programie wykład pt.:
"Aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej"
który poprowadzi dr n. med. Danuta Gierek
Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK nr 7 GCM w Katowicach

 

17.02.2011
16 lutego z inicjatywy  prezesa ORL, Jacka Kozakiewicza w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie członków Prezydium ORL z dr. Mariuszem Kleszczewskim, wicemarszałkiem województwa śląskiego.
15.02.2011

Przypominamy, że zgodnie z art 37 ust 3 ustawy o odpadach, posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów , zobowiązany jest przekazać marszałkowi województwa zbiorcze zestawienia danych o odpadach za rok 2010 do dnia 15 marca 2011 r!!!

15.02.2011
Agresja wobec personelu medycznego (zarówno lekarzy jak i pielęgniarek) jest tematem rzadko poruszanym przez media. Do tej pory nie oszacowano także skali tego zjawiska, choć trwają prace nad stworzeniem mapy agresji  w służbie zdrowia. Służy temu uruchomiony przez Naczelną Izbę Lekarską System Monitorowania Agresji w Ochronie Zdrowia. Wciąż jednak pozostaje pytanie w jaki sposób zapobiegać takim incydentom, w jakich instytucjach szukać pomocy.

14.02.2011
W dniu 8 lutego 20011 w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej z inicjatywy   prezesa ORL  dr Jacka Kozakiewicza odbyło się spotkanie z  prezesem Sądu Okręgowego w Katowicach SSO   Moniką Śliwińską , przy  udziale   SSO  Teresy Truchlińskiej-Babirackiej, przewodniczącego zespołu do spraw orzekania i opiniowania sądowo – lekarskiego ORL  dr Ryszarda Szozdy i Radcy Prawnego  mec. Krystiana Niczpana.
 
13.02.2011

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie zaprasza na zawody wędkarskie do Cedyni w dniach 7-8 maja 2011r.

10.02.2011

 

Z głębokim żalem i smutkiem tarnogórskie środowisko lekarskie przyjęło wiadomość

o śmierci 

ś.p

dr hab. n. med.  Jerzego Matysiakiewicza

 wieloletniego pracownika i zastępcy ordynatora oddziału psychiatrycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach,

Żegnamy  wspaniałego  Lekarza i  Człowieka
oraz nieocenionego naszego Kolegę

Żonie, Synowi, Rodzinie i Najbliższym składamy najgłębsze wyrazy współczucia

 

w imieniu delegatury tarnogórskiej

Przewodniczący Delegatury

Adam Tiszler

 

09.02.2011

Informacja na temat projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

09.02.2011
W dniu 7 czerwca 2011 roku o godz. 12-tej odbędzie się w Domu Lekarza
w Katowicach ul. Grażyńskiego 49a 
Konferencja szkoleniowa pt.. „Czas pracy lekarzy – różne formy zatrudnienia ” 
09.02.2011
W dniu 19 stycznia 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie Prezesa ORL – dr n. med. Jacka Kozakiewicza z Okręgowym Inspektorem Pracy – Panią Beatą Marynowską, podczas którego omówiono bieżące  problemy dot. warunków pracy lekarzy oraz formy upowszechnienia zagadnień prawa pracy.
 
08.02.2011

Poseł na Sejm Pani Jadwiga Wiśniewska występuje z interpelacją do Ministra Zdrowia w sprawie kontrowersyjnych rozstrzygnięć dotyczących przydzielania kontraktów dla poradni specjalistycznych na 2011 rok. w woj. śląskim.