Deklaracja dostępności - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
  • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Wstęp

Śląska Izba Lekarska w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.izba-lekarska.org.pl zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.izba-lekarska.org.pl

Data publikacji strony internetowej: 01 styczeń 2020 roku.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01 styczeń 2020 roku.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono 01 styczeń 2020 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)

Dostępna strona

Poruszanie się bez użycia klawiatury

Obsługa serwisu jest możliwa przy użyciu tylko klawiatury. Strony Śląskiej Izby Lekarskiej oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po stronie Śląskiej Izby Lekarskiej. Na początku każdej strony umieściliśmy linki – skróty prowadzące do:

  • menu głównego,
  • głównej zawartości,

Dokumenty

Na stronach serwisu Śląskiej Izby Lekarskiej znajdują się pliki do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Pamiętamy, aby na serwisie Śląskiej Izby Lekarskiej do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Powiększanie strony

Nasze strony można znacząco powiększyć korzystając z opcji AA, jak również z dostępnych narzędzi przeglądarki. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści na stronie Śląskiej Izby Lekarskiej ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1. Dla użytkowników potrzebujących wsparcia w tym zakresie udostępniamy opcję wyświetlania stron serwisu w wysokim kontraście.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia i punktory.

Zapewnienie dostępności serwisu to proces

Staramy się, aby nasz serwis był dostępny dla każdego użytkownika, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić stronę Śląskiej Izby Lekarskiej, napisz do nas na adres e-mail: .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: .

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności we wskazany sposób nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować inny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

  • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Śląska Izba Lekarska, ul. Grażyńskiego 49A, 40-126 Katowice
  • wysłać e-mail na adres: .
  • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 32 60 44 276,