Z inicjatywy Komisji ds. Emerytów i Rencistów ORL w Katowicach oraz Fundacji Cambio w Ligocie odbyło się spotkanie autorskie dr Aliny Gutry, autorki książek „Wojenne dziedzictwo” i „Ludzie z tamtych lat”. Tematem spotkania była pasja twórcza, którą dr Gutry chętnie podzieliła się z czytelnikami. W spotkaniu uczestniczyli też inni twórcy (malarze, poeci). Atmosfera spotkania była bardzo pogodna, a jego uczestnicy pełni literackiej pasji. 

gutry 1

gutry 2 

 

Udostępnij