Baza Noclegowa - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
 • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. zmianom ulegną ceny wynajmu pokoi w Bazie Noclegowej Pro Medico w Warszawie dla osób nie będących członkami ŚIL. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych cen. Ceny wynajmu dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej pozostają bez zmian.

WYSOKOŚĆ OPŁAT W BAZIE NOCLEGOWEJ W WARSZAWIE OD 1 STYCZNIA 2024 r.

 

 • Pokój dwuosobowy dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej (dalej jako ŚIL) nie zalegających z opłacaniem składek członkowskich oraz dla pracowników Biura ŚIL - 120 zł
 • Pokój dwuosobowy dla pozostałych gości - 200 zł
 • Pokój trzyosobowy dla członków ŚIL nie zalegających z opłacaniem składek członkowskich  oraz dla pracowników Biura ŚIL - 150 z
 • Pokój trzyosobowy dla pozostałych gości - 250 zł
 • Łóżko w pokoju wieloosobowym (nr 15) dla członków ŚIL nie zalegających z opłacaniem składek członkowskich oraz dla pracowników  Biura ŚIL - 60 zł
 • Łóżko w pokoju wieloosobowym (nr 15) dla pozostałych gości - 100 zł
 • Pobyt zwierzęcia - 10 zł

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. nastąpiła zmiana w zakresie dostępu do bazy noclegowej „Pro Medico” w Warszawie, która stała się obiektem w pełni samoobsługowym. Oznacza to, iż w bazie noclegowej nie jest prowadzona usługa portierska.

Etapy postępowania:

 1. zarezerwuj swój pobyt na stronie ŚIL w zakładce „baza noclegowa”
 2. po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji (wiadomości e-mail) opłać swój pobyt na wskazany w e-mailu rachunek bankowy
 3. w ciągu 24 godzin przed planowanym pobytem otrzymasz w formie sms kod PIN, który umożliwi pobranie kluczy do bramki i budynku z czerwonej skrzynki znajdującej się na bramce wejściowej przy ulicy Sobieskiego 102a, pamiętaj o sprawdzeniu czy skrzynka została poprawnie zamknięta
 4. baza noclegowa znajduje się na pierwszym piętrze, można do niej podjechać lewą windą lub wejść klatką schodową
 5. po wejściu na teren bazy noclegowej pobierz klucz do swojego pokoju ze srebrnej skrzynki znajdującej się w recepcji
 6. wypełnij kartę meldunkową, która będzie znajdować się w Twoim pokoju
 7. po zakończeniu pobytu wszystkie pobrane klucze oraz wypełnioną kartę meldunkową wrzuć do skrzynki z opisem „zwrot kluczy i kart meldunkowych” znajdującej się przy recepcji
 8. w przypadku chęci przedłużenia pobytu należy rezerwację złożyć elektronicznie jak poprzednią, a w przypadku przypisania innego numeru pokoju, należy wymienić klucze  i przenieść się do wygenerowanego pokoju po godzinie 14. Twój dotychczasowy pokój może być przez kogoś wcześniej zarezerwowany

W przypadku awarii skrzynki na PIN lub awarii bramki/drzwi wejściowych, udaj się do Naczelnej Izby Lekarskiej w celu uzyskania pomocy od pracownika ochrony

WAŻNE! Każda rezerwacja jest podstawą do wystawienia faktury z terminem zapłaty. W przypadku rezygnacji z noclegu należy BEZZWŁOCZNIE skontaktować się ze Śląską Izbą Lekarską w celu usunięcia rezerwacji pod numerem telefonu (32) 60 44 291 lub mailowo na adres: . Rezerwacja nie jest usuwana automatycznie nawet w przypadku braku opłaty, pokój widniejący jako zarezerwowany w systemie jest traktowany jako aktualna rezerwacja, do której zostanie wystawiona faktura.

Życzymy udanego pobytu!

W razie pytań prosimy o kontakt telefonicznych pod numerem telefonu 32/60-44-291 lub na adres e-mail:

 

rezerwacja

 

Numer konta do wpłat:

PKO BP SA III/o KATOWICE

28 1020 2313 0000 3102 0553 7941 

 

Uprzejmie informujemy, że dojazd do Bazy Noclegowej Pro Medico jest czasowo utrudniony ze względu na remont drogi. Poniżej mapka przedstawiająca organizację ruchu w tej części Warszawy. 

mapa dojazdu do bazy hotelowej pro medico

 

REGULAMIN
UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ
BAZY NOCLEGOWEJ PRO MEDICO W WARSZAWIE

1.Prawo do korzystania z Bazy Noclegowej Pro Medico w Warszawie (zwanej dalej Bazą Noclegową) przysługuje w pierwszej kolejności członkom Śląskiej Izby Lekarskiej i ich rodzinom, pracownikom Biura ŚIL, a w następnej – lekarzom z innych izb lekarskich, ich rodzinom oraz pozostałym.

2.Osoby odbywające podróże służbowe – oddelegowane przez Prezesa ORL korzystają z Bazy Noclegowej.

3.Osoby korzystające z Bazy Noclegowej są zobowiązane podać swoje imię i nazwisko, adres oraz datę urodzenia, a także złożyć podpis potwierdzający rozpoczęcie pobytu i zaznajomienie się z regulaminem porządkowym obowiązującym w Bazie Noclegowej.

4.Opłaty za pobyt są pobierane z góry przed rozpoczęciem pobytu, z zastrzeżeniem punktu 9. Osoba rezerwująca pobyt jest zobowiązana dokonać wpłaty na rachunek bankowy Śląskiej Izby Lekarskiej lub w kasie Śląskiej Izby Lekarskiej. Potwierdzeniem rezerwacji jest automatycznie generowany e-mail z wysokością kwoty, którą należy wpłacić na podany numer konta lub uiścić płatność kartą płatniczą w kasie Śląskiej Izby Lekarskiej.

5.Cena za dobę pobytu wynosi 150 zł za pokój dwuosobowy oraz 180 zł za pokój trzyosobowy. W pokojach nie może nocować więcej osób niż przewidziana ilość miejsc noclegowych (dwa lub trzy), z zastrzeżeniem pkt. 7.

6.Dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej nie zalegających z opłacaniem składek na rzecz ŚIL oraz pracowników Biura ŚIL przysługuje cena w wysokości 120 zł za pokój dwuosobowy oraz 150 zł za pokój trzyosobowy, z zastrzeżeniem pkt. 7.

7.W pokoju nr 15 (trzyosobowym) istnieje możliwość wynajmu łóżek. Koszt wynajmu łóżka dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej nie zalegających z opłacaniem składek na ŚIL oraz pracowników Biura ŚIL wynosi 60 zł za łóżko, dla pozostałych osób –  75 zł za łóżko.

8.Osobom uprawnionym w związku z posiadaniem Karty Dużej Rodziny Lekarskiej przysługuje zniżka w wysokości 50% ceny od kwoty opłaty ponoszonej przez członka Śląskiej Izby Lekarskiej.

9.Osoby korzystające z Bazy Noclegowej bez uprzedniej rezerwacji są zobowiązane do uiszczenia opłaty za pobyt na konto Śląskiej Izby Lekarskiej lub bezpośrednio w kasie Śląskiej Izby Lekarskiej – kartą płatniczą, nie później niż w terminie do 3 dni po zakwaterowaniu.

10.Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach upoważnione jest do zawierania umów dot. wynajęcia miejsc noclegowych na warunkach innych niż wynikają z niniejszego regulaminu lub odstąpienia od pobierania opłaty.

11.W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji w Bazie Noclegowej, Śląska Izba Lekarska zwraca 100% wartości dokonanej wpłaty gdy rezygnacja nastąpi co najmniej na 7 dni przed rezerwowanym początkiem pobytu lub 50% wartości dokonanej wpłaty  gdy rezygnacja nastąpi na 4 dni przed początkiem pobytu. W pozostałych przypadkach ŚIL nie dokonuje zwrotu dokonanej wpłaty.

12.Osoby korzystające z Bazy Noclegowej zobowiązane są przestrzegać regulaminu porządkowego Bazy Noclegowej.

13.Śląska Izba Lekarska nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Bazy Noclegowej.

14.Osoby korzystające z Bazy Noclegowej ze zwierzętami zobowiązane są do podpisania oświadczenia o odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez zwierzęta. Opłata za jedną dobę pobytu zwierzęcia wynosi 5 zł.

uchwala-nr-99-2019-w-sprawie-udostepniania-i-korzystania-z-pomieszczen-bazy-noclegowej-pro-medico-w-warszawie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA BAZY NOCLEGOWEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląska Izba Lekarska w Katowicach, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49a, e-mail: .
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: . Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
 • pocztą tradycyjną na adres Administratora,
 • wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu potwierdzenia i rozliczenia noclegu w Bazie Noclegowej Pro Medico.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa);
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (dochodzenia ewentualnych roszczeń).
 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani danych na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań publicznych lub podmioty na podstawie stosownych upoważnień.
 2. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat od początku roku następującego  po  roku  obrotowym,  w którym  dokonano rozliczenia.
 3. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Gdy uzna Pan/Pani, iż Śląska Izba Lekarska w Katowicach, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości skorzystania z Bazy Noclegowej Pro Medico.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie.
Udostępnij