Nagłe zagrożenia wieku dziecięcego

Nagłe zagrożenia wieku dziecięcego

Numer kursu:01-712/3-01-066-2020

Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie medycyny ratunkowej.

Rekrutacja dostępna tutaj

Kierownik naukowy:prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

Zgłoszenia na kurs:Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 868; e-mail: 

Odnośniki:

Właściwości wydarzenia

Data wydarzenia 07-12-2020 09:00
Data zakończenia wydarzenia 11-12-2020 15:00
Cena indywidualna Bezpłatne
Kategorie Specjalizacyjne