Zasiłek w kwocie  1000 zł  przyznawany jest od 1 stycznia 2015 r. członkom Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

Podanie o przyznanie i wypłatę zasiłku należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od urodzenia dziecka.

Do podania należy dołączyć kopię aktu urodzenia dziecka, z którego wynika że wnioskodawca jest rodzicem dziecka.

Warunkiem otrzymania zasiłku jest opłacanie składek członkowskich na bieżąco i nie posiadanie w tej kwestii zaległości.

Załączniki

Kontakt: 

Komisja Socjalno-Bytowa

tel. 32 60-44-276, mail: 

Udostępnij