Przewodniczący: Rafał Kiełkowski

Członkowie: Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Piotr Ziętek, Halina Borgiel-Marek, Joanna Brawańska-Gołuch, Tadeusz Morawiec, Paweł Gucze, Rafał Rój, Przemysław Rosak, Zbigniew Bizoń, Krzysztof Sroka, Dariusz Skaba, Wiesława Dulęba, Agnieszka Pawlik, Maria Hoinkis, Adam Jurczak, Olgierd Wieczorek, Ewa Paszek, Norbert Prudel, Anna Stańczyk-Franiel, Mariusz Karski, Charciarek Urszula

ks 1

Aktualności: 

 

Wybierz pozycję:

Opiekun komisji: Ina Matusiak

Kontakt:
tel. 32 60-44-261 
e-mail:

 

Udostępnij