O Izbie - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
  • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Misja Śląskiej Izby Lekarskiej:

 

Lekarze dla Lekarzy – z Wami dla Was!

 

Działamy na rzecz lekarzy i lekarzy dentystów, by mogli samodzielnie stanowić o sobie.
Wspieramy w bezpiecznym wykonywaniu zawodu, łącząc doświadczenie i tradycję z nowoczesnością, a naszym priorytetem jest doskonalenie zawodowe. 

 

O Śląskiej Izbie Lekarskiej:

Śląska Izba Lekarska została utworzona w 1935 roku. Po kilku  zaledwie latach budowania swych struktur w 1939 r. rozpoczęła się tragiczna w swych skutkach dla narodu polskiego II wojna światowa. Po jej zakończeniu w 1945 roku wznowiono działalność, jednakże już w 1951 r. ówczesne władze państwowe podjęły decyzję o likwidacji samorządu lekarskiego. Dopiero w 1989 roku, na podstawie ustawy Sejmu z dnia 17 maja, reaktywowano  działalność Śląskiej Izby Lekarskiej. Obecnie należy do niej ponad szesnaście i pół tysiąca lekarzy i lekarzy dentystów, którzy wykonują swój zawód na obszarze zbliżonym do terenu dawnego województwa katowickiego, dzięki czemu jest to jedna z najliczniejszych izb okręgowych w Polsce. Uczestnicząc w publicznej debacie, śląski samorząd organizuje cykliczne spotkania i konferencje, mające na celu przybliżyć ogółowi społeczeństwa problemy, z jakimi boryka się ochrona zdrowia w kraju i województwie śląskim. Wyraża opinie i zajmuje stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia. Jednym z jej priorytetów jest dbanie o bezpieczeństwo chorych i zachowanie ich podmiotowości.

Śląska Izba Lekarska współpracuje ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Śląskim, z licznymi medycznymi towarzystwami naukowymi, organizacjami społecznymi i związkowymi. Aktywnie współdziała również z innymi samorządami zawodowymi oraz organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Dzięki tym szerokim kontaktom Izba odgrywa ważną rolę opiniotwórczą (nie tylko w regionie), szczególnie w zakresie spraw dotyczących ochrony zdrowia ludności i warunków wykonywania zawodu lekarza. Ponadto izba jest gwarantem odpowiedzialności za należyte i sumienne wykonywanie zawodu oraz stoi na straży przestrzegania zasad etyki lekarskiej. W trosce o umożliwienie dopełniania przez swoich członków obowiązku ustawicznego kształcenia, Śląska Izba Lekarska organizuje liczne szkolenia, kursy i konferencje naukowe podnoszące standard kształcenia podyplomowego. Na lata 2009 - 2015 pozyskano środki unijne z przeznaczeniem na bezpłatne szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie zdrowia publicznego w ramach projektów „Pro Doctore”, wspierających rozwój kadr medycznych w województwie śląskim. Dzięki inicjowanym przez Izbę szkoleniom lekarzy istotnie poprawia się jakość świadczeń medycznych. Nie pozostaje to bez znaczenia dla dostępu pacjentów do wysoko wykwalifikowanych specjalistów i poprawę stanu zdrowia mieszkańców naszego województwa.

Śląska Izba Lekarska podejmuje także wielokierunkowe działania mające na celu szeroko rozumianą pomoc dla swoich członków, z uwzględnieniem różnych form wsparcia materialnego dla lekarzy i ich rodzin. W trosce o potrzeby swoich członków Izba utworzyła „Dom Lekarza Seniora” w Sosnowcu, którego pensjonariuszami są nie tylko lekarze, ale w miarę możliwości także inne osoby z terenu województwa śląskiego. Zgodnie z oczekiwaniami szerokiej grupy lekarzy zainteresowanych różnymi formami działalności kulturalnej, Izba współuczestniczy w organizacji i patronuje licznym przedsięwzięciom. Jest jednym z pomysłodawców Festiwalu „Ave Maria”, który na trwale wpisał się w panoramę imprez kulturalnych naszego regionu. Coraz liczniejszy jest Zespół Muzykujących Lekarzy, a w roku 2009 zainaugurował swoją działalność Chór Lekarzy „CAMES”. Szeroko znane i cenione są osiągnięcia śląskich lekarzy poetów i literatów, malarzy, rzeźbiarzy oraz fotografików, a także sportowców różnych dyscyplin.

Śląska Izba lekarska także poprzez działalność Komisji Historycznej pragnie zachować dla kolejnych pokoleń pamięć o dokonaniach i doświadczeniach lekarzy, którzy odegrali niezwykle istotną rolę w dziejach śląskiej, polskiej i światowej medycyny. W tym celu zostały podjęte wielokierunkowe starania o utworzenie w naszym województwie Muzeum Historii Medycyny, które pomogłoby w upowszechnianiu historii tej ważnej dziedziny nauki, m.in. opracowując i prezentując szerokiemu gronu odbiorców fakty i wydarzenia istotne dla dziejów górnośląskiej medycyny. W trakcie realizacji jest projekt Archiwum Telewizyjnego „Dziedzictwo Hippokratesa”, którego celem jest utrwalanie i popularyzowanie sylwetek lekarzy o niekwestionowanym autorytecie. Dotychczas opublikowano osiem wywiadów z wybitnymi przedstawicielami śląskiej medycyny, laureatami Wawrzynu Lekarskiego – najwyższego wyróżnienia nadawanego przez śląski samorząd lekarski.

Siedzibą Śląskiej Izby Lekarskiej jest „Dom Lekarza”, zlokalizowany w  zielonej części Katowic, pełniący też rolę centrum konferencyjnego nie tylko dla środowiska lekarskiego. Za swoją działalność w 2005 roku Śląska Izba Lekarska została wyróżniona "Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego" – nagrodą przyznawaną jednostkom, które działając na terenie województwa w szczególny sposób przyczyniły się do jego gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju.

Udostępnij