Prof. Andrzejowi Wojnarowi, członkowi Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej została powierzona rola koordynatora przepływu informacji o przypadkach zakażeń COVID-19 oraz zgonów lekarzy i lekarzy dentystów.

Gromadzenie takich aktualnych informacji w skali kraju jest bardzo ważne nie tylko w celach statystycznych, pozwoli także domagać się lepszego zabezpieczenia oraz działań osłonowych od władz publicznych, jak również odpowiednio kierować działania pomocowe organizowane w całym samorządzie - jak wskazuje NIL.

W związku z powyższym prosimy lekarzy i lekarzy dentystów o przesłanie informacji dot. zachorowania na COVID- 19 na adres . W e-mailu prosimy napisać imię i nazwisko oraz określić, czy choroba przebiega/przebiegała z objawami, bezobjawowo i czy wystąpiła potrzeba hospitalizacji. W tytule e-maila prosimy wpisać ZAKAŻENIA COVID-19 LEKARZE

Udostępnij