Od połowy lipca do skrzynek pocztowych lekarzy i lekarzy dentystów, członków Śląskiej Izby Lekarskiej, trafiają koperty z pakietami wyborczymi. Pakiet składa się  z karty do głosowania, instrukcji i dwóch kopert. Osoby, które chcą oddać swój głos w drodze korespondencyjnej, mogą to zrobić do 27 września.  Po wypełnieniu karty do głosowania należy ją włożyć do najmniejszej z nadesłanych kopert. Następnie taki pakiet trzeba włożyć do koperty z nadrukowanymi danymi głosującego i adresem zwrotnym Okręgowej Komisji Wyborczej. Ważne! Należy pamiętać, aby na kopercie przybić imienną pieczątkę oraz się podpisać. Przesyłka jest już opłacona, dlatego prosimy nie naklejać znaczka pocztowego. Kopertę z oddanym głosem można także dostarczyć osobiście do Śląskiej Izby Lekarskiej. 

Osoby, które nie oddadzą swojego głosu korespondencyjnie będą mogły zagłosować wrzucając głos do urny w okresie od 1 października do 15 listopada. Dla każdego rejonu wyborczego miejsce i termin głosowania zostały podane w pakiecie wyborczym, wysłanym pocztą.

Udostępnij