Epidemiologiczne badanie populacyjne Aglomeracji Górnośląskiej - grant - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
  • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Na życzenie Pana Profesora Jana E. Zejdy  kierownika grantu: „Rozpowszechnienie, przebieg i czynniki ryzyka zakażenia wirusem SARS - CoV - 2 w populacji Aglomeracji Górnośląskiej (AG) w 2020 roku” informujemy, że grant nie będzie realizowany w jednostkach bądź z udziałem placówek służby zdrowia, publicznych bądź niepublicznych. Grant jest projektem epidemiologicznym, w którym badania serologiczne wykonuje konsorcjum „Diagnostyka”. Realizacja wszystkich badań serologicznych zaplanowana jest w okresie 12 października – 31 listopada b.r., a cały projekt jest realizowany za zgodą Komisji Bioetycznej.

Wszyscy mieszkańcy trzech miast (Katowice, Gliwice, Sosnowiec) wylosowani przez pracowników Katedry Epidemiologii, w liczbie 6000 (po 2000 z każdego z miast), otrzymują skierowanie do wytypowanych punktów pobrań.  W przypadku pozytywnego wyniku badania serologicznego dalsze postępowanie prowadzi Państwowa Inspekcja Sanitarna w Katowicach. Grant ma wyłącznie charakter naukowy i nie obejmuje świadczeń w rozumieniu ustawowym. Tym samym żaden lekarz w żadnym z trzech miast nie będzie angażowany w jego realizację.

Projekt jest zaplanowany jako kompleksowe epidemiologiczne badanie populacyjne Aglomeracji Górnośląskiej (AG):

1).analizujące dane na temat zachorowalności i umieralności w przebiegu COVID-19 oraz

2). szacujące częstość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na podstawie wyników testu serologicznego (ELISA: IgM, IgG), z oceną osobniczych i środowiskowych czynników ryzyka zakażenia. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące cele: retrospektywna analiza zapadalności na COVID-19 i umieralności z tego powodu w AG, z uwzględnieniem płci, wieku i chorób współistniejących; oszacowanie poziomu ewentualnego „niedodiagnozowania” umieralności z powodu COVID-19 na podstawie analizy umieralności ogólnej i specyficznej w AG; oszacowanie częstości zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w populacji generalnej AG, na podstawie wyniku badań serologicznych; identyfikacja osobniczych i środowiskowych czynników ryzyka zakażenia. W analizie rejestrowanej zachorowalności i umieralności uwzględnione zostaną miesięczne rekordy od 1.01.2020 do 31.12.2020, porównane z profilem umieralności ogólnej  i specyficznej w kolejnych miesiącach w 2018 i 2019 roku. Badanie przekrojowe zlokalizowane w trzech miastach (Katowice, Sosnowiec, Gliwice) obejmie w każdym mieście reprezentatywną grupę 2000 badanych (w sumie 6000), wybraną z uwzględnieniem stratyfikacji zależnej od wieku. U wszystkich przeprowadzony zostanie wywiad kwestionariuszowy oraz badanie serologiczne w kierunku SARS-CoV-2. Badanie koresponduje z analogicznymi ocenami populacyjnymi  w innych krajach i uwzględnia rekomendacje WHO.

Projekt wpisuje się w ważne priorytety badawcze podejmowane w wielu krajach, w związku z pandemią COVID-19. Tego typu badanie nie było realizowane w kraju i będzie prowadzone równolegle do analogicznych inicjatyw badawczych na świecie. Proponowane badanie jest obarczone minimalnym ryzykiem w zakresie zaplanowanych metod: badanie kwestionariuszowe i pobranie krwi żylnej. Podczas badania zostanie także zachowana obowiązująca w czasie projektu procedura sanitarna, z wymogiem stosowania odstępów pomiędzy badanymi w okresie oczekiwania na badanie (nadzór ze strony zespołu badającego), zakładania maseczek, rękawiczek i stosowania środków dezynfekcji rąk bezpośrednio przed i po badaniu

Po zakończeniu badania przeprowadzona zostanie analiza danych oraz interpretacja wyników, a następnie opracowanie raportu końcowego i przygotowanie  publikacji/doniesień naukowych.

Udostępnij