Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
  • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

KOMUNIKAT

ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO W KATOWICACH

dla lekarzy medycyny oraz lekarzy weterynarii

dot. wydawania zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty

 

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że od 1 lipca 2021 r. wydaje zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze:

1) o kategorii dostępności „Rpw”, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo farmaceutyczne – np. na produkty lecznicze zawierające morfinę, fentanyl, petydynę,

2) zawierające środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii - o kategorii dostępności innej niż „Rpw”  np. na produkty lecznicze zawierające: luminal, diazepam, klonazepam.

O wydanie zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na ww. produkty lecznicze może wystąpić osoba wystawiająca receptę:

1)  w odniesieniu do której dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie wydaje zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty (oddział wojewódzki NFZ przydziela zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty w postaci papierowej na wniosek osoby uprawnionej w rozumieniu przepisu § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, tj.  1) osoby posiadającej prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne 2) farmaceucie - w zakresie określonym  w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne),

2) będąca lekarzem weterynarii.

W Biuletynie Informacji Publicznej tut. organu (dostępnym pod adresem:

https://wif.katowice.pl/), w zakładce o nazwie „Dokumenty do pobrania” – „Przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty”, są opublikowanie cztery formularze wniosków, tj. 

• formularz wniosku dla lekarzy medycyny o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpw”, 

• formularz wniosku dla lekarzy weterynarii o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpw”, 

• formularz wniosku dla lekarzy medycyny o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze zawierające środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa  w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – o kategorii dostępności innej niż „Rpw”

• formularz wniosku dla lekarzy weterynarii o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze zawierające środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa  w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – o kategorii dostępności innej niż „Rpw”

 W związku z powyższym, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach zwraca się do występujących o przydział zakresu liczb lekarzy medycyny oraz lekarzy weterynarii, o wypełnianie właściwych formularzy wniosków. 

Jednocześnie, zważywszy na fakt, iż w ostatnich dniach tut. Inspektorat odnotował wpływ znacznej liczby wniosków o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpw”, jak też fakt, iż   od dnia 1 lipca 2021 r. wojewódzki inspektor farmaceutyczny wydaje zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze o dwóch różnych rodzajach dostępności, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do wnioskodawców o rozważenie, czy złożone zostały właściwe formularze wniosków, zgodne  z rzeczywistą intencją wnioskodawcy.

 

 

Udostępnij